Adriatik Lika - Medlem av säkerhetsteamet

Adriatik ”Tiko” LikaAdriatik Lika Bothnia High 5 -allianssi


Medlem av säkerhetsteamet och arbetarskyddsfullmäktig på H-husets byggplats

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det? 

Jag ingår i säkerhetsteamet på H-huset byggplats. Vårt huvudmål är att upprätthålla och utveckla säkerheten på byggplatsen och att se till att logistiken fungerar smidigt. Vi bedömer riskerna, observerar förhållandena på byggplatsen, gör säkerhetsinspektioner och vidtar förbättringsåtgärder där det behövs.

Säkerhetsteamets uppgift är att se till att säkerhetsfrågorna beaktas och att det är ordning och reda både på byggplatsen och i personalrummen. Vi gör TR-mätningar(* på byggplatsen en gång i veckan och går då igenom hela byggplatsen systematiskt. Vid TR-mätningarna observerar vi lyftkranar, ställningar, byggstängsel, gångbroar, stegar, maskiner, redskap, fallskydd, arbete, el, belysning, ordning och dammighet. Vi ingriper också i frågor som gäller arbetshälsan – den här arbetsplatsen ska vara trivsam och trygg för alla medarbetare.
*) TR kommer från finskans talonrakennus, husbyggnad

Även i fråga om logistiken är säkerheten det allra viktigaste – vi befinner oss mitt i ett sjukhusområde och alla måste kunna röra sig vid byggplatsen utan rädsla för farliga situationer. Vi ser till att varuleveranser och övrig byggplatstrafik inte stör ambulanstrafiken eller gör det svårt för sjukhusets kunder att ta sig fram.

Jag är också arbetarskyddsfullmäktig för H-husets byggplats. Jag är arbetstagarnas representant i ärenden som gäller säkerhet och arbetshälsa. Jag för fram aktuella frågor till arbetsledningen och vice versa. Jag försöker säkerställa att alla parter får all information de behöver. Jag följer med att lagarna om arbetarskydd följs och ingriper vid behov i missförhållanden. Jag har ett nära samarbete med byggarbetarna, arbetsledningen, underentreprenörerna och beställarens representanter.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Mitt arbete syns bäst så länge byggandet pågår. Vårt mål är att utföra ett högklassigt arbete inom tidtabellen och under säkra former.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Det här är mitt första alliansprojekt. Jag tycker allt har fungerat bra. Det är roligt att arbeta med alliansparterna.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Vi samarbetar mer än vanligt. Olika frågor utreds noggrannare i ett tidigare skede.

Berätta om något som hänt i alliansen!

Tillsammans med rörmontörerna på byggplatsen har vi hittat på en egen hälsning som passar Bothnia High 5 och alliansandan. Vi visar fem med fingrarna och ropar ”High five”. Vår hälsning passar bra också nu i pandemitider då handskakning ska undvikas. 🙂

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Det känns fint att vara med om att bygga en ny och modern sjukhusbyggnad i Vasa. Det är bra att byggnader som är i dåligt skick kan tas ur bruk. Kunderna och personalen får friska och ändamålsenliga utrymmen.

Vad gör du på fritiden? 

Jag spelar fotboll minst en gång i veckan. Jag brukar spela på Fennia Arena med mina albanska kompisar. Jag tycker också om att gå ut med hunden och att cykla.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer