Aleksi Kivisaari - Sprinklerplanerare

Aleksi Kivisaari Aleksi_Kivisaari_400x300.jpgSprinklerplanerare i alliansen Bothnia High 5

SPR/VVS-planerare
Granlund Pohjanmaa

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är sprinklerplanerare i alliansen Bothnia High 5 Min uppgift är att planera sprinkler- och gassläcksystemen. Jag ansvarar också för informationsmodelleringen för de här systemen. Jag har ett nära samarbete både med Granlunds planeringsteam och med de övriga parterna i alliansen.

Sprinklersystemet är ett automatiskt släcksystem. Systemet lägger märke till branden när temperaturen når en viss nivå, sänder ett brandlarm till nödcentralen och sprutar vatten där det brinner. Sprinklerna reagerar på en brand redan i ett tidigt skede. Målet är att släcka branden och hindra den från att spridas. Om sprinklerna inte räcker till för att släcka branden direkt, håller de branden under kontroll tills den slutliga släckningen kan genomföras med andra metoder.

H-husets brandförsvar omfattar också ett gassläcksystem. Det används i elutrymmen där släckningen inte kan göras med vatten. Systemets detektorer reagerar snabbt på bränder och släcker dem snabbt med hjälp av släckgas.

Informationsmodellen spelar en viktig roll. Den lever och preciseras under hela projektets gång. I samarbete med de andra planerarna, entreprenörerna och beställaren gör vi informationsmodellen ännu noggrannare än vanligt. Jag själv styr informationsmodelleringen för sprinklerna så att den betjänar byggplatsen så bra som möjligt både under installationsfasen och senare vid service och underhåll av den färdiga byggnaden. Jag har också infört sjukhusgaserna och dialysanläggningarnas specialrör i informationsmodellen.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

För dem som rör sig i H-huset syns mitt arbete konkret i form av sprinklerhuvuden i taket. Det viktigaste i mitt arbete är ändå brandsäkerheten och det skydd som släcksystemet ger både människorna och investeringen. Tack vare det har kunderna och personalen betydligt större möjligheter att avlägsna sig tryggt från byggnaden om det uppstår en brand.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Visst ger alliansarbetet trevlig omväxling. I ett så här stort projekt är det till fördel att entreprenören är med redan i planeringsskedet. Jag samarbetar särskilt med husteknikentreprenören och övervakarna. Med hjälp av informationsmodellerna utreder vi till exempel hur sprinklerrören ska dras, hur elkablarna ska skyddas och hur rören och kanalerna i ventilationsmaskinrummen ska monteras.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Åtminstone ställs det hårda krav på informationsmodellen. Den görs ytterst noggrant, så samordningen med den övriga tekniken tar längre tid. Informationsmodellen utnyttjas vid installationerna, så allt som införs i modellen ska gå att installera.

En annan sak som är annorlunda är att planeringen och byggandet framskrider samtidigt. Som planerare måste jag vara väl insatt i situationen på byggplatsen. Planerna ska vara färdiga när installationerna på en viss plats börjar, för planändringar som görs i efterhand orsakar extra ändringsarbeten också på byggplatsen.

Berätta om något minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag kan inte komma på någon enskild händelse, men hela det här projektet som helhet är ju minnesvärt. Det är ett mycket stort byggprojekt som pågår i flera år och det är första gången en projektallians används i Österbotten. Det känns fint att vara en del av det här projektet.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att alla parter är nöjda med slutresultatet – att H-huset är en bra och välfungerande arbetsplats för personalen och att kunderna upplever H-huset som en ändamålsenlig och trivsam vårdmiljö.

Vad gör du på fritiden och hur kopplar du av? 

Jag trivs hemma med familjen och motionerar alltid när jag hinner. Jag sysslar också med jakt, och den tillhörande skjutträningen är ett effektivt sätt att få jobbet ur tankarna. Under höstveckosluten jagar jag gärna fågel.