Anne-Mari Kuoppala - expert på informationsmodeller

Anne-Mari Kuoppala, Anne-Mari Kuoppala Bothnia High 5 BIM
BIM(* Project Manager, expert på informationsmodeller, Ramboll Finland Oy

*) BIM = Building Information Modelling, dvs. byggnadsinformationsmodellering.

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är expert på informationsmodeller inom Bothnia High 5. Jag granskar samordningsmodellerna och fungerar som stöd för de andra vid användningen och utnyttjandet av informationsmodeller.

Informationsmodellen för en byggnad omfattar alla uppgifter om byggprocessen och byggnadens hela livscykel i digitalt format.

Särskilda fördelar med informationsmodellering är att

  • planerna blir mer åskådliga
  • olika delområden kan samordnas bättre
  • slutresultatet av planeringen håller hög kvalitet
  • planernas datainnehåll blir mer omfattande, vilket möjliggör nya funktioner, till exempel simulationer
  • informationen kan utnyttjas och kompletteras under byggnadens hela livscykel.

Samordningsmodellerna visar en sammanställning av informationsmodellerna för olika planeringsområden. Med hjälp av samordningsmodellen kan vi granska planerna som helhet och analysera modellen ur olika riktningar. Vi utnyttjar samordningsmodellerna när vi planerar byggnadens och det omgivande områdets funktioner och lösningar. H-husets samordningsmodell består av över 50 informationsmodeller från olika planeringsområden och olika helheter.

Med hjälp av samordningsmodellen kan jag kontrollera byggbarheten och planernas kompatibilitet, det vill säga att de inte motsäger varandra. Jag kontrollerar planernas innehåll också med tanke på framtida användning och säkerställer att de kan utnyttjas även under byggnadens användningstid.

Jag hjälper dessutom planerarna när de granskar samordningsmodellen med tanke på sitt eget planeringsområde, och påminner till exempel om vad de bör beakta i de andras planer. Vi utnyttjar informationsmodellerna också när vi gör upp tidtabellerna för planeringen och byggandet.

Jag bidrar med hjälp och stöd när informationsmodellerna utnyttjas på byggplatsen. På byggplatsen används modellerna till exempel när man gör upp tidtabeller för betongelementen, från planering till montering. Jag hjälper alliansens planerare och personalen på byggplatsen, om de har problem med informationsmodellerna.
Jag fungerar dessutom som programstödperson för Rambolls interna elementplaneringsgrupp.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Vi strävar framför allt efter att kontrollera att planerna är korrekta och användbara, det vill säga att de fungerar till hundra procent och att vi inte behöver göra kompromisser under byggandet. När vi lyckas med det borde vårt arbete i princip inte synas alls för kunderna eller personalen, förutom i form av en välfungerande byggnad.

Ett viktigt mål för oss är att informationsmodellerna ska vara användbara redskap även under byggnadens användningstid. Tanken är att byggnadens servicebok ska basera sig på informationsmodellerna. Det underlättar arbetet för dem som underhåller byggnaden. Varje utrymme kan förses med information om underhållet. I praktiken innebär det att man kan kolla i informationsmodellen till exempel vilket slags lampa man behöver om någon har gått sönder. Även användarnas respons kan införas i systemet. Det här är bara några exempel – användningsmöjligheterna är många och i framtiden säkerligen ännu fler.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Alliansarbetet innebär i synnerhet att vi arbetar tillsammans. Jag tycker att den här arbetsmetoden borde användas inom alla projekt. Jag tror på genuint samarbete och på att det ger det bästa möjliga slutresultatet.

Jag är ganska sällan på plats i Big Room. Även om jag inte träffar personerna särskilt ofta, fungerar kommunikationen och samarbetet utmärkt. Vi utnyttjar plattformar som underlättar teamarbetet och värnar om samhörigheten. I alliansen tänker vi på det gemensamma bästa och gläds tillsammans över våra framgångar.

Jag tilltalas också av utvecklingsperspektivet i alliansarbetet. Det är lättare att testa och ta i bruk nya idéer och arbetsformer, och vi uppmuntras att göra det.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

I alliansen arbetar vi alla med samma gemensamma projekt. Vi kan välja den lösning som är bäst för helheten och projektet, och ingen enskild aktör kan diktera villkoren. I traditionella projekt arbetar alla mer i sina egna fållor och sköter sina egna ansvarsområden ur sitt eget perspektiv.

Det svåraste med alliansen är att det är en helt ny arbetsform för många av oss och att vi inte är vana med den. Besluten fattas på ett annat sätt, men ibland vill gamla invanda metoder tränga fram.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag kommer att tänka på tågresorna mellan Tammerfors och Vasa. Tågen har ganska ofta varit försenade, av många olika orsaker, vilket förstås inte är så trevligt. Men om det råkar finnas allianskollegor på tåget, har vi så mycket roligt att prata om att resan känns kort trots förseningarna.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

H-huset ger Vasa centralsjukhus en modern och smart nybyggnad. Jag hoppas att H-husets nya och välfungerande utrymmen ska förbättra livskvaliteten för dem som använder tjänsterna. När något nytt införs ser man lätt problemen och hoten, men jag hoppas att alla ska kunna se fördelarna med den nya byggnaden.

Vad gör du på fritiden?

Jag åker gärna längdskidor, och jag tycker mycket om vinter, snö och kyla. Jag hoppas att vi snart får snö också i södra Finland, så det går att åka skidor.  

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer