Antti Rinne - tele- och säkerhetsplanerare

Antti Rinne Antti Rinne Bothnia High 5 -allianssi.

tele- och säkerhetsplanerare i alliansen Bothnia High 5


Granlund Pohjanmaa, Projektchef inom tele- och säkerhetsplanering

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är tele- och säkerhetsplanerare i alliansen Bothnia High 5. Jag planerar infrastrukturen för H-byggnadens kommande svagströmssystem, såsom datatrafik-, lokalsäkerhets-, ljudåtergivnings- och anropssystemen. Det vill säga helheten av kablar och funktioner för de system som har en spänning under 230 Volt.  

I planerna beaktar vi att systemen kommer att utvecklas i framtiden och därför reserverar vi tillräckligt många anslutningspunkter. I framtiden kan smarta apparater till exempel underlätta ankomsten till sjukhuset och uträttandet av ärenden där. Det kan vara till exempel ett system där patienterna anmäler sig själva eller ett parkeringssystem som visar vägen till en ledig parkeringsplats och därifrån vidare till rätt byggnad och mottagning.

I Big Room har jag deltagit i olika workshoppar. Tillsammans med representanter för personalen har vi till exempel gått igenom de funktionella behoven och sett över vilka svagströmssystem som behövs i varje utrymme. Vi har tillsammans med sjukhusets tekniska personal och systemleverantörerna gått igenom olika systemalternativ.

Jag samarbetar aktivt med integreringsteamet, där vi ser över helheten och samordningen av systemen – det vill säga hur de olika systemen kommunicerar med varandra och är kompatibla.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Tele- och säkerhetsplaneringen handlar i hög grad om att reda ut kraven för funktionerna, lyssna på användarnas önskemål samt att genomföra de lösningar som är bäst med tanke på helheten. Tillsammans med användarnas representanter och de andra planerarna har vi gått igenom varenda detalj ytterst noggrant: vilken slags dörr som behövs för passagekontrollen, var det bör finnas dörrtelefoner, vilket slags sköterskelarm som är optimalt i olika utrymmen, var det behövs en klocka på väggen eller hur uppgifter om brandalarm ska förmedlas. Slutresultatet är en enhetlig och välfungerande helhet som bidrar till trygga och högklassiga tjänster.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Skillnaden jämfört med andra sjukhusprojekt är sist och slutligen inte så stor. Det grundläggande arbetet inom tele- och säkerhetsplaneringen är ganska likartat. Det här är förstås ett stort projekt med många parter och många möten. Då dessutom planeringen och genomförandet sker samtidigt, framskrider planeringen inte alltid så rätlinjig som vid annan projektmodell. Jag får feedback av elentreprenören redan under planeringsskedet och ända för början diskuterar vi mera.

Berätta om något du varit med om i alliansen!

Under intensiva workshopdagar i Big Room så har det under lunchpauserna varit trevligt att besöka Cafe Uimala i simhallen som ligger nära. Där har de riktigt god mat!

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Eftersom det är frågan om en sjukhusbyggnad hoppas jag förstås att invånarna behöver besöka den så sällan som möjligt. Men när de besöker den hoppas jag att de tycker utrymmena är ändamålsenliga och ger dem valuta för skattepengarna.

Hur kopplar du av? 

Den gångna våren har varit exceptionell på grund av pandemin. Jag har mest varit hemma och tagit det lugnt, med gott samvete.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer