Ari Marttila - säkerhetschef

Ari MarttilaAri Marttila Bothnia High 5 alliansen YIT
säkerhetschef, YIT Finland

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är säkerhetschef på H-husets byggplats. Jag ser också till att logistiken fungerar och är arbetsledare för höjningen av parkeringshuset. Mina viktigaste ansvarsområden är arbetarskyddet och logistiken.

På H-husets byggplats, liksom på andra byggarbetsplatser, arbetar vi ständigt med att upprätthålla och förbättra arbetarskyddet. Vi bedömer riskerna, observerar förhållandena på byggplatsen, gör säkerhetsinspektioner och vidtar de utvecklingsåtgärder där det behövs. Vårt mål är att inga olycksfall ska inträffa. Det förutsätter att vi alla är engagerade och följer de gemensamma reglerna.

TR-mätningar till hjälp i säkerhetsarbetet

Jag ansvarar för TR-mätningarna som vi använder för att bedöma säkerheten på arbetsplatsen. Där noterar vi både fungerande arbetsmodeller och eventuella brister.

Vi gör regelbundna TR-mätningar på byggplatsen varje vecka. Vi ser till att säkerhetsfrågorna sköts och att det är ordning och reda både på byggplatsen och i personalrummen. I samband med mätningen ingriper jag också i frågor som gäller välbefinnandet – den här arbetsplatsen ska vara trivsam och trygg för alla medarbetare.

Vid TR-mätningen går vi igenom lyftkranar, ställningar, gångbroar, stegar, maskiner, redskap, fallskydd, arbete, el, belysning, ordning och dammighet. 

En smidig logistik kräver strikt organisering

Logistiken handlar om den allmänna ordningen och om att det ska gå smidigt att leverera varor och röra sig på området. Eftersom vi befinner oss mitt på ett sjukhusområde kan säkerheten aldrig betonas för mycket. Vi får inte störa ambulanstrafiken eller göra det svårt för sjukhusets kunder att ta sig fram.

Det kommer en hel del varor och transporter till byggplatsen – så det är en hel del arbete med att organisera dem, lasta av och se till att inga lastbilsköer uppstår. Lasten måste skyddas direkt, så att byggmaterialet inte blir vått och smutsig. Med god förhandsplanering och organisering får vi det hela att fungera.

Höjningen av parkeringshuset är nästan färdig

Mina uppgifter som arbetsledare för höjningen av parkeringshuset är inte längre så omfattande, för vi har redan kunnat öppna den nya våningen för sjukhusets kunder och personal. En del mindre arbeten återstår ännu, till exempel kommer spjälverket på fasaden att monteras senare. Parkeringshusets övre plattform används av byggplatsen under hela byggfasen.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Mitt arbete syns bäst så länge byggandet pågår. Jag försöker se till att allt löper smidigt på byggplatsen.

Att hålla tidtabellen är ett viktigt mål som vi arbetar för varje dag. Om vi misslyckas med det, innebär det att byggnaden kan tas i bruk senare än planerat. 

Vad innebär alliansarbetet för dig? Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Vi samarbetar mycket med representanter för byggherren, det vill säga dem som arbetar på sjukhuset, och givetvis med de andra parterna i alliansen. I och med att det här huset byggs på ett sjukhusområde är det mycket man måste tänka på och beakta på byggplatsen. Speciellt på den här byggplatsen är till exempel att dammet måste hanteras noggrant och ambulanstrafiken måste beaktas hela tiden.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Ett exempel var då tornkranarna monterades. Det var en gedigen process som tog nästan två veckor. Totalt levererades 25 långtradarlass med delar till lyftkranarna. Det krävdes en hel del samordning för att planera tidtabellen för leveranserna, organisera monteringen och säkerställa att arbetet inte störde sjukhustrafiken. Ibland fick vi avbryta monteringen på grund av vinden, men vi höll ändå tidtabellen. Det är få byggplatser som har så stora lyftkranar som vi har här.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag hoppas att alla kommande kunder är nöjda med slutresultatet och tycker att de får valuta för skattepengarna.

Vad gör du på fritiden? 

Jag tycker om att jaga och fiska. Jagar gör jag oftast i Orisberg. Jag kommer därifrån och har rört mig i skogarna där hela mitt liv. När jag ska fiska åker jag ofta till Sastmola å. Jag tillagar också all min fångst själv.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer