Atte Ala-Honkola – byggplatschef

Atte Ala-Honkola
Byggplatschef
Peab Asfalt Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är byggplatschef för asfalteringen vid H-huset. När det gäller asfalteringsarbetena ansvarar jag för ekonomin, tidsplaneringen, arbetsledningen och samordningen med de andra entreprenörerna. 

Vi kommer att asfaltera ungefär 15 000 kvadratmeter. Vi arbetar i genomsnitt med 2 000 kvadratmeter åt gången. Först ska underlaget jämnas ut och packas. Själva asfalteringen går på en knapp dag. De sista ytorna asfalteras under sommaren 2022.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Vi asfalterar alla vägar och parkeringsområden vid H-huset. Det är ytor som kommer att användas mycket. Vi använder två slags asfaltmassa: en grövre massa på vägar för motorfordon och en finare massa på gång- och cykelbanor. Gården ska bli välfungerande och stilfull, och den kommer att ha många kantstenar och plattläggningar som omges av asfalt.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

För vår del har alliansmodellen fungerat fint. Eftersom vi är underentreprenör har arbetet i stort sett varit likadant som vid andra entreprenader.

Vad tänker du om projektet och det kommande H-huset?

Huset ser ut att vara en verkligt stor helhet. Jag tror att det blir fint.

Berätta om någon minnesvärd händelse eller något missöde under projektets gång!

Allt har förlöpt väl på byggplatsen. Tidsplanerna har varit strikta och förändras under arbetets gång så vi har fått jobba en hel del för att passa in asfalteringen med de föregående arbetsfaserna. Vårt arbete är helt beroende av att de föregående arbetsfaserna är färdiga, såsom jordbyggnadsarbetena och stenläggningarna. Samtidigt väntar andra på att asfalteringen ska bli klar, så att de färdiga ytorna kan användas för lagring.

Vad gör du på fritiden?

Sommartid spelar jag mycket golf och vintertid coachar jag alpina skidåkare i Vasa skidklubb. Vi åker också ofta till norra Finland på läger.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer