Camilla Ahlskog – representant för vårdverksamheten

Camilla AhlskogCamilla Ahlskog Bothnia High 5 allianssi
Planerare, representant för vårdverksamheten i byggprojekt, VSVD och i alliansen Bothnia High 5

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

En viktig uppgift är att utgöra en länk mellan vårdverksamhetens personal – det vill säga skötarna och läkarna – och planeringsteamet. Jag utreder olika frågor och är involverad i många olika uppgifter. I alliansens projektgrupp representerar jag vårdverksamheten. Jag ser till helheten och följer med att man beaktar allt som överenskommits inom projektet, sjukvårdsdistriktets riktlinjer och bästa praxis från tidigare projekt.

Från mina egna arbetsuppgifters del ser jag till att utrymmena blir kostnadseffektiva och välfungerande såväl för kunderna som för personalen. I planeringen försöker vi beakta kommande ändringar och den teknologiska utvecklingen. H-byggnaden bör också sammankopplas smidigt med de övriga byggnaderna på sjukhusområdet och med de funktioner och tjänster som tillhandahålls i dem.

I alliansen deltar också andra representanter för vårdverksamheten och vi arbetar mycket tillsammans.  Jag kan inte allt, och behöver inte heller kunna allt, för vid behov kan jag konsultera experterna inom olika specialområdena. Jag koordinerar olika delområden och ansvarar för helheten. Dessutom samarbetar jag mycket med sjukhusets tekniska enhet i det här projektet, liksom i alla våra övriga byggprojekt.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat?

Vårt mål är att hitta lösningar som fungerar bra för både kunder och personal. Allt arbete och alla besök i H-byggnaden och på hela sjukhusområdet ska löpa så smidigt som möjligt.

I all planering beaktar vi byggnadens livscykel: användningen och underhållet samt möjligheten att anpassa utrymmena då användarnas behov ändras. Slutresultatet är moderna och högklassiga utrymmen med förmånliga underhålls- och ombyggnadskostnader samt god beredskap att utnyttja framtidens teknologi.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Jag tycker att en av de största fördelarna med alliansmodellen är att vi har tillgång till bred kompetens genast när vi börjar planera. Vi utnyttjar allas kompetens och får flera synvinklar på olika saker. På så sätt hittar vi nya lösningar som är till nytta för projektet.

I den traditionella modellen planeras byggnaden först av arkitekter och ingenjörer, innan byggarna kommer med för att börja bygga. I alliansmodellen arbetar vi på ett annat sätt, och byggarna är med från första början. Också de har fått vänja sig vid ett helt nytt arbetssätt. De bidrar med sin kompetens, även om de inte genast kan sätta igång med det egentliga byggandet. 

Emellanåt är den här arbetsmetoden utmanande. Planeringen måste ha kommit tillräckligt långt, innan vi kan påbörja det konkreta byggandet. Förflyttning av infra och höjningen av parkeringshuset har vi dock kunnat göra redan. 

Arbetsdagarna i BigRoom är krävande, men å andra sidan är det bra att vi då kan fokusera effektivt på ett enda projekt. På sjukhuset pågår hela tiden också andra projekt parallellt med det här.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Det var väldigt intressant och lärorikt, även om det samtidigt var krävande, att sätta sig i in alliansmodellen och vara med om de olika delarna av upphandlingen. Workshopdagarna med anbudsgivarna är något jag kommer speciellt bra ihåg. I poängsystemet beaktades inte bara pengar, utan också helheten och till och med hur människorna i de olika grupperna samarbetade.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet? 

Jag hoppas att kunderna ska tycka att det går enkelt och smidigt att uträtta ärenden i H-byggnaden. Och att de tycker att vi har planerat och uppfört en effektiv och välfungerande byggnad för dem. Med andra ord att de tycker att vi har använt de pengar som har investerats i projektet på ett vettigt sätt.

Din favoritårstid?

Utan vidare vintern, i synnerhet då det är tio grader kallt, massor av ren vit snö och soligt väder. Jag tycker om naturen och att röra mig utomhus. Allra helst i ordentligt vinterväder, sådant som vi även denna vinter emellanåt fått njuta av!

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer