Elina Salakari - inredningsarkitekt

Elina SalakariElina_Salakari_400x300.jpg
inredningsarkitekt
Arkkitehdit Kontukoski Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag fungerar som inredningsarkitekt i alliansen Bothnia High 5. Jag planerar inredningen på de nedersta våningarna (00–0) i H-huset. Planen omfattar de färger och material som ska användas inomhus, fristående möbler och fasta specialmöbler, såsom kaféets serveringsdisk och huvudaulans infodisk.

I alliansen Bothnia High 5 ingår två arkitektbyråer: Arkkitehdit Kontukoski och Raami Arkkitehdit. Min arbetsgivare, Arkkitehdit Kontukoski, ansvarar för de nedersta våningarna i H-huset och för de lösningar som berör stadsbilden, såsom byggnadens fasad och gårdsområdena.

Tillsammans med Raami Arkkitehdit har vi planerat huvudriktlinjerna för inomhusfärgkonceptet och de fristående möblerna. I planen för färgsättningen fastställde vi vilka material och färger som ska användas inomhus. Vi har presenterat färgkonceptet för klientrådet och integreringsteamet, som består av representanter för vårdpersonalen på sjukhuset och inom primärvården samt för sjukhusets tekniska personal. Utöver dem har också andra parter fått kommentera planerna. Den mer exakta inredningsplaneringen för varje utrymme och valet av ytmaterial görs enligt riktlinjerna i färgkonceptet.

Jag samarbetar aktivt i synnerhet med planerarna inom övriga planeringsområden och med representanterna för användarna. Inomhusarbetena, inredningen och upphandlingen av material och möbler är nu aktuella frågor på planeringsmötena, så jag deltar i dem varje vecka.

Hur syns ditt arbete när H-huset är färdigt? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

För alla som arbetar eller uträttar ärenden i H-huset syns vårt arbete i inredningen, färgvärlden och det allmänna intrycket. Slutresultatet av vårt arbete kan beskrivas som byggnadens användargränssnitt: vi skapar en tydlig miljö där det är lätt att ta sig fram. Vi ser till att inomhusutrymmena i H-huset blir enhetliga och tillgänglighetsanpassade och inte ger ett överflöd av intryck. I varje enskilt utrymme beaktar vi användningsändamålet och användarnas behov.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Vi samarbetar och rör oss åt samma håll, mot våra gemensamma mål. Ibland framskrider ärendena lite långsammare, eftersom det är många åsikter som ska beaktas redan i ett tidigt skede. Fördelen med det är att vi lägger märke till de utmanande sakerna tidigare, och inte först när de ska genomföras. Jag tycker att alliansarbetet ger oss bättre möjligheter att lyckas, eftersom vi diskuterar och funderar på lösningarna tillsammans.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

I alla mina uppdrag samarbetar jag mycket med de andra planerarna och användarna. I alliansen har jag också mycket kontakt med dem som har hand om genomförandet och upphandlingar. Det är säkert den största skillnaden i alliansarbetet.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Det är alltid lika fint och minnesvärt första gången jag besöker byggplatsen i det skede när man redan börjar se hur ytorna kommer att se ut. Då ser jag det i verkligheten som jag dittills har sett på min skärm som koncept, planer och 3D-informationsmodeller.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Sist och slutligen handlar arkitektarbetet framför allt om kundbetjäning – vårt mål är att ge användarna en högklassig, enhetlig och välfungerande byggnad.

Jag hoppas förstås att kunderna och personalen ska trivas i H-huset och att de tycker byggnaden är en lyckad och ändamålsenlig helhet.

Hur kopplar du av?

Jag tar på mig sportskorna och beger mig ut i skogen. Musiken ljuder i hörlurarna, jag njuter av naturen och att röra på mig.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer