Elina Vainikka - arkitektplanerare

Elina VainikkaElinaVainikka_350x263.jpg
arkitekt
Arkkitehdit Kontukoski

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag hör till alliansens arkitektplaneringsteam. I Arkkitehdit Kontukoskis interna arbetsgrupp är jag projektkoordinator. Jag sköter om arbetsfördelningen och ser till att planerna blir färdiga i tid. Utöver koordineringen går en stor del av min tid till arbetet i Big Room och olika möten, men jag deltar också i planeringsarbetet.

I alliansen ingår två arkitektbyråer: Arkkitehdit Kontukoski och Raami Arkkitehdit. Vi på Kontukoski planerar fasaden, uteområdena, de tekniska utrymmena, logistiken och anslutningarna till andra byggnader samt vissa funktionella utrymmen, till exempel entréhallarna och dialysen. Utöver H-huset har vi deltagit i planeringen av ändringarna i NO- och Z-byggnaderna.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Den tekniska biten ska i princip inte synas alls för kunderna. Vi försöker planera så snygga och trivsamma utrymmen så att det är trevligt att vistas i dem. För sjukhusets personal ska de tekniska lösningarna fungera bra och vara enkla och praktiska att använda i det dagliga arbetet.

I fasaden syns vårt arbete för alla. Jag hoppas att sjukhusets exteriör väcker positiva känslor och är trevlig att titta på.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Ett nära samarbete mellan alla parter. Vi har direktkontakt med alla parter i alliansen. Vi hör alla till samma team och arbetar för samma mål.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Visst har det här varit annorlunda än alla andra projekt som jag har jobbat med under min karriär. I en traditionell entreprenad arbetar alla mer för sig själva och på egen hand och träffas inte så ofta runt samma bord.

Också det här att byggandet och planeringen sker samtidigt är något nytt. I praktiken innebär det att vi slår fast vissa saker tidigare än när vi först gör planerna färdiga och först därefter börjar bygga. Vi har också mer kontakt med byggplatsen.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Ett viktigt och minnesvärt ögonblick i det här projektet var när vi kunde övergå från utvecklingsfasen till genomförandefasen och fick lov att börja bygga. Vi hade arbetat hårt för att komma till genomförandefasen och en försening skulle ha lett till svårigheter. Det var en glädjestund när vi kunde fortsätta till nästa fas!

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

H-huset ska vara enkelt att komma till och det ska innebära en positiv förändring. Jag hoppas att sjukvårdsdistriktets kunder och sjukhusets personal tycker att projektet är lyckat, att slutresultatet är gott och att H-huset är en plats där det är lätt att uträtta sina ärenden.

Hur kopplar du av?

Jag tycker om att bada bastu, läsa böcker och vara ute i naturen. Trädgårdsarbetet på min egen lilla täppa är också utmärkt motvikt exempelvis till de arbetsfyllda dagarna i Big Room.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer