Erkka Harju-Säntti - Planerare av värme- och kylsystem

Erkka Harju-Säntti,Erkka Harju-Säntti, Bothnia High 5 -allianssi.

Planerare av värme- och kylsystem i alliansen Bothnia High 5

VVS-projektchef på Granlund Pohjanmaa

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag arbetar med planeringen av värme- och kylsystemen i alliansen Bothnia High 5. I mina uppgifter ingår också att koordinera VVS-planeringen med byggplatsen.

Mitt arbete går ut på praktisk planering från konceptnivå till genomförande – jag och Mikael Beijar(* som ansvarar för VVS-planeringen kontrollerar att värme- och kylsystemen är rätt dimensionerade och planerar var de ska placeras fysiskt.
*) Läs artikeln om Mikael Beijar i serien Vi bygger den nya H-byggnaden.

H-huset får moderna värme- och kylsystem med vilka inomhusklimatet snabbt kan regleras till rätt nivå. Byggnaden kommer att ha ett hybridvärmesystem som vid sidan om uppvärmningen producerar kylenergi för sjukhusets områdeskylning. Tack vare det kan vi spara energi, eftersom det minskar behovet av att använda en särskild kompressor för nedkylning av serverrummen och andra utrymmen där nedkylning behövs.

Byggnadsinformationsmodellen har varit ett viktigt verktyg vid planeringen av H-huset. Den lever och preciseras under hela projektets gång. Tillsammans med entreprenörerna och byggherren strävar vi efter att göra den slutgiltiga byggnadsinformationsmodellen ännu mer exakt än vanligt. Jag själv koordinerar VVS-informationsmodelleringen så att den betjänar byggplatsen så bra som möjligt både under installationsfasen och senare vid service och underhåll av den färdiga byggnaden. När huset står färdigt ger byggnadsinformationsmodellen uppgifter gällande service och underhåll. I modellen finns information om vilka komponenter som behöver underhållas och till exempel om var styrventilerna finns.

Nu i juli 2020 är ungefär 70 procent av vår andel planerad. Den största utmaningen torde ligga bakom oss, då värmedistributionsrummet och ventilationsmaskinrummen är planerade och installerade. Planeringen av dessa utrymmen har avvikit från traditionella projekt i och med att installationen har inletts innan hela byggnaden är färdigt planerad. I samarbete med våra yrkeskunniga husteknikmontörer har det fungerat fint att arbeta med installationen samtidigt som vi lägger sista handen vid planerna!

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Jag är övertygad om att det kommer att bli lätt att uträtta ärenden och trevligt att arbeta i H-huset. Inomhusklimatet är jämnt och lätt att reglera i fråga om både uppvärmning och nedkylning. Underhållspersonalens arbete underlättas av den detaljerade byggnadsinformationsmodellen om systemen i byggnaden.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Det har varit uppiggande att arbeta i alliansen. Vi har ett nära samarbete, diskuterar och går igenom ärenden och planer tillsammans. I den här projektformen är jag mer delaktig även i byggfasen.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

I det här projektet planerar och bygger vi på samma gång. Det kräver mer koordinering sinsemellan, men möjliggör mer flexibilitet med den slutgiltiga lösningen. Vi upptäcker eventuella problem tidigare och kan lösa dem tillsammans.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Nämnvärd är åtminstone vår byggnadsinformationsmodell som är mer detaljerad än normalt. I moderna sjukhusbyggnader finns det väldigt mycket teknik av olika slag. Ibland kan det vara svårt att komma underfund med systemen och det försöker vi underlätta på olika sätt. Vi har till exempel gjort en detaljerad 3D-visualiseringsmodell av värmedistributionsrummet, vid sidan av det traditionella kopplingsschemat. Modellen visar de olika systemen och segmenten visuellt, vilket gör det lättare för både montörerna och slutanvändarna att förstå det komplexa hybridsystemet.

Jag är också nöjd med hur vi i samarbete med alliansparterna har lyckats hitta en innovativ lösning för avfalls- och bykhanteringen. Det är frågan om ett centraliserat system via vilket tvätten och avfallet förflyttas till den externa logistiken. Att bygga ett så omfattande system mitt i ett aktivt sjukhusområde är en utmaning. Tack vare planerade reserveringar kan vår lösning enkelt byggas ut också till de nuvarande sjukhusbyggnaderna i samband med kommande saneringar.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att kunderna och personalen tycker att utrymmena är trevliga och trivsamma. Och förstås att de är nöjda med den moderna sjukhusbyggnaden.

Vad gör du på fritiden? 

Jag brukar delta i motionsorientering på axeln Vasa–Laihela–Kurikka. Våren har ändå varit jäktig på arbetsfronten och jag har inte riktigt hunnit orientera, men jag har för avsikt att komma igång igen under sommaren. Det har varit trevligt att upptäcka att det finns andra orienteringsintresserade i alliansgänget och några av dem har jag träffat på ute i skogen också.