Esa Turunen - ansvarig byggnadskonstruktionsplanerare

Esa TurunenEsa Turunen Ramboll Alliansen Bothnia High 5.
ansvarig byggnadskonstruktionsplanerare i alliansen Bothnia High 5

Projektchef, Ramboll Finland Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är ansvarig byggnadskonstruktör för den nya H-byggnaden. En annan lämplig titel för mig är diversearbetare inom byggnadskonstruktion. Jag ser till att byggnadskonstruktionsplanerna uppfyller kraven. Jag går igenom projektets byggnadskonstruktionsplaner tillsammans med de andra planerarna och kontrollerar att de är tillräckliga, genomförbara och möjliga att samordna.

Dessutom fungerar jag som kontaktperson för byggplatsen, det vill säga de kan kontakta mig om de har några frågor om byggnadskonstruktionsplanerna. För tillfället omfattar mitt arbete också konstruktionsberäkning (hållfasthetsberäkning), handledning av planeringen och byggnadstillsyn. Vid byggnadstillsynen går vi igenom de uppförda konstruktionerna och kontrollerar att de motsvarar planerna. Vi gör också en del förhandsgranskningar, till exempel före betonggjutning kontrollerar vi att armeringen motsvarar planen.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen?

H-huset får en konstruktion som håller hela livscykeln, precis enligt planerna – byggnaden står stadigt och utrymmena är trygga och friska. Konstruktionslösningarna påverkar också byggnadens flexibilitet, vilket är viktigt med tanke på framtiden. Det ska vara så smidigt som möjligt att bygga om utrymmena, för under årens lopp kan sjukhusets behov förändras eller så kan det krävas ändringar när hustekniken utvecklas.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Inom byggnadskonstruktionen har vi redan i ett tidigt skede fått utveckla lösningar tillsammans med beställaren och med övriga som har hand om planeringen och byggandet. I alliansarbetet finns det inga gränser mellan parterna, då alla har samma målsättning och arbetar mot samma mål. Det är klart att det har funnits utmaningar, men vi har löst dem med gemensamma krafter. Jag har lärt känna många fantastiska personer under det här projektet.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

I en allians är utvecklingsfasen längre än vanligt, men nu i genomförandefasen ligger planeringen bara en aning före byggandet och det finns ytterst lite tid för byggnadskonstruktionen. Å andra sidan kan vi reagera mer flexibelt på förändringar eller överraskningar än vid traditionella entreprenader.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag kan inte nämna något enskilt ögonblick, men det goda samarbetet som vi har i det här projektet, trots vissa utmaningar, kommer jag garanterat att minnas länge.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

För mig har projektet lyckats om jag själv gärna uträttar ärenden i byggnaden. När jag stiger in ska jag veta att varje detalj i konstruktionen är välplanerad och välutförd.

Vad gör du på fritiden?

Uthållighetsidrott.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer