Hannu Hietamäki – arbetsledare för brandtätningen

Hannu HietamäkiHannu Hietamäki 400x300.png
Arbetsledare för brandtätningen
Westsafety Oy

Vilken är din roll på H-husets byggplats? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är arbetsledare för cirka tio personer som arbetar med brandtätning. Jag ansvarar för det dagliga arbetet, beställningen av material till byggplatsen och förstås för att brandtätningen görs på rätt sätt. Jag sköter också kontakten till huvudentreprenören och de andra underentreprenörerna.

Genom brandtätningen säkerställer vi att genomföringarna för tekniken tål eventuella bränder på samma sätt som brandväggar. Konstruktionen ska vara lika hård och tät överallt. När det gäller brandsäkerheten ansvarar jag också för installation, kontroll, service och underhåll av brandsläckarna.

Vi gör också akustikfogar som säkerställer att ljudet inte överförs genom konstruktionerna. Vi har tätat alla fogar i H-husets tak och väggar.

Vi ansvarar också för byggnadens rörelsefogar, som möjliggör byggnadens naturliga rörelser i alla tre flyglarna.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Mitt arbete syns i att H-huset är så brandsäkert och tyst som möjligt. När en patient eller klient talar med sin läkare på tumanhand i rummet, gör akustikfogarna att ljudet inte hörs ut i korridoren eller i rummen bredvid.

Vad innebär arbetet på H-husets byggplats för dig?

Det här den absolut största byggplatsen jag har arbetat på. Det är verkligen fint och intressant att medverka i ett projekt med så här många olika lösningar. I ett normalt flervåningshus får ju rummen kanaler enbart för vatten, ventilation och el. Sådana brandtätningar är mycket enkla jämfört med det här enorma H-huset, där det också finns kanaler för sjukhusgaser. Sådana lösningar finns inte någon annanstans än på sjukhus. Eftersom byggnaden är modifierbar, ska också lösningarna för brandtätningarna vara modifierbara.

Projektets storlek märks också i att jag är på H-husets byggplats varje dag i tre års tid. Byggplatser för vanliga flervåningshus brukar jag besöka kanske en gång i veckan i ett halvår. De här åren har verkligen varit fina och lärorika.

Avviker arbetet i alliansen på något sätt från tidigare arbetsmetoder?

Det bästa i alliansmodellen är samarbetet och att vi alla sitter i samma båt. Det fungerar som ett gemensamt mål vi strävar till: yrkespersoner inom olika branscher bidrar med många olika synvinklar och vi tar fram de bästa lösningarna tillsammans.

Vi är underentreprenör till huvudentreprenören. Det är alltså lätt för mig att bidra med kompetens och yrkesskicklighet från min egen bransch.

Berätta om något lustigt missöde eller något annat minnesvärt ögonblick i alliansen eller på H-husets byggplats!

En lustig händelse hänger ihop med min väldiga kraftiga höjdskräck. H-huset höjer ju sig mer än 50 meter över havet. När stommen var klar kunde man ta sig upp till de översta våningarna med en utehiss. De första gångerna var verkligen inte lätta för mig, jag fick hålla i mig i räcket med svettiga händer. Vanligen tar de andra hissen och jag väljer att springa uppför trappan. Med tiden har jag förstås vant mig vid det höga huset och nu klarar jag redan av hissen mycket bättre. Jag är ändå nöjd med att mitt eget arbete i huvudsak äger rum inne i byggnaden.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att de tycker H-huset är välfungerande, tryggt och tyst. Det är på alla sätt en intressant smart byggnad med många unika tekniska lösningar. Också på väggarna kommer det att finnas konst till glädje för besökarna. Jag och min familj bor i Vasa och vi kommer nog mycket gärna att besöka H-huset. Jag hoppas och tror att vi som bygger lyckas bra med projektet.

Vad gör du på fritiden?

Jag tycker om att resa. Alltid när jag har semester reser jag långt bort, långt från allt som har med arbetet att göra. Det mest minnesvärda resmålet är nog Dubai. Det är en helt otrolig plats full av fina byggnader, fina bilar och allt möjligt galet. Till vardags rör jag mig däremot mycket i skogen med min hund och njuter av naturen.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer