Harri Huhtanen - arbetsledare

Harri Huhtanen,Harri_Huhtanen_400x300.jpeg
arbetsledare, YIT

 

Vilken är din roll på H-husets byggplats och i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är arbetsledare på H-husets byggplats. Ursprungligen kom jag till byggplatsen i november 2018 som timmerman.

En stor del av mina uppgifter som arbetsledare har tillsvidare gällt rivningen och saneringen av NO-byggnaden. Ungefär halva NO-byggnaden har rivits för att ge plats åt H-huset, och den återstående delen har renoverats. Den renoverade delen kommer att inhysa bland annat avfallshantering för hela sjukhuset samt utrymmen för inkommande och avgående varuleveranser. Arbetet i NO-huset börjar nu avta eftersom renoveringen inomhus snart är färdig. Jag övergår till H-huset där jag främst ansvarar för att övervaka installationen av luftisoleringsrummen och dörrarna.

För tillfället pågår luftisoleringsrummens elementinstallationer. Efter det installeras hustekniken och provtryckning görs. På fyra olika våningar i H-huset kommer det att finnas totalt 13 luftisoleringsrum med undertryck och separat ventilation. I dem vårdas patienter som har en smittsam sjukdom som kräver luftisolering. Personalen går in i luftisoleringsrummen via en sluss mellan korridoren och luftisoleringsrummet.

I mars börjar monteringen av H-husets dörrar och lister vid dörröppningarna. Det kommer att finnas ungefär 1 600 dörrar i H-huset. Min uppgift är att övervaka för alliansens och huvudentreprenörens del att monteringen av dörrar och lister görs enligt planerna. Jag deltar i arbetsplatsmöten varje vecka. Där går vi igenom tidtabeller, planer och andra aktuella ärenden. Vi kontrollerar att ritningarna är uppdaterade och att allt som krävs för monteringen av dörrarna har beaktats i dem.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Jag har för min del bidragit till ett lyckat utförande av byggarbetena i H-huset och exempelvis till att dörrarna i byggnaden har monterats korrekt på rätt plats och till att luftisoleringsrummen fungerar som de ska.

Vad innebär arbetet i alliansen Bothnia High 5 och på H-husets byggplats för dig?

Visst är det en upplevelse att få arbeta på en så här stor byggplats – det kan hända att jag inte får en liknande chans igen. Å andra sidan är alla byggplatser sist och slutligen ganska likadana. Eftersom den här är så stor krävs det ändå en lite annan attityd, då allting sker i större skala.

Alliansarbetet märks kanske mest konkret i att planerna och ritningarna färdigställs nästan i realtid. Ibland kan det orsaka små dröjsmål, men inget som vi inte klarar av.

Berätta om en minnesvärd händelse på H-husets byggplats!

För mig personligen är det stort att jag har utbildat mig från timmerman till arbetsledare under min tid på den här byggplatsen.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Kunderna och personalen i Vasa sjukvårdsdistrikt får en modern och välfungerande sjukhusbyggnad för många år framöver, det är jättefint!

Vad gör du på fritiden? 

Jag tycker om att fiska och jaga. Numera jagar jag ändå nästan bara under älgjakten på hösten. Jag har två älghundar som jag skolar och deltar i älghundsprov med på hösten.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer