Heidi Mäenpää – byggplatsingenjörspraktikant

Heidi Mäenpää
Byggplatsingenjörspraktikant
YIT

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är byggplatsingenjörspraktikant. Jag började arbeta i projektet i augusti 2021. Jag har deltagit i överlåtelsekontrollerna i första skedet och gjort överlåtelsekontroller i andra skedet, alltså gått igenom de olika delarna av H-huset och antecknat halvfärdiga eller bristfälliga moment. Jag fick genast ansvar för att planera och genomföra ljudisoleringsmätningar i huset och utreda hur täthetsmätningarna ska göras i ett så här massivt objekt. Jag har ordnat utbildningar för servicepersonalen och användarna. På sommaren var jag kontaktperson för de konstnärer som skulle leverera konstverk eller arbeta på byggplatsen.

Jag har haft mycket mångsidiga och lärorika uppgifter som praktikant. Jag tog examen vid yrkeshögskolan i Seinäjoki i maj 2022.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Tack vare överlåtelsekontrollerna kommer kunden att se hög kvalitet och välfungerande och genomtänkta lösningar. När jag har ordnat utbildningar om underhållet har jag sett hur fina tekniska lösningar det finns i byggnaden. När huset har tagits i bruk kan service- och vårdpersonalen använda de toppmoderna tekniska apparaterna och lösa eventuella störningssituationer på rätt sätt.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Jag tror inte alliansmodellen syns lika mycket för arbetstagarna som för arbetsledningen. Det har ändå varit intressant att börja inom ett sådant här projekt, där verksamhetskulturen är annorlunda än vi har lärt oss i skolan. Alliansmodellen har känts trevlig och kamratlig, även om vissa frågor drar ut på tiden när det är flera som deltar i beslutsfattandet.

Vad hoppas du invånarna i Österbottens välfärdsområde tänker om H-huset?

Jag tror att alla tekniska lösningar är så välgjorda att kunderna inte ens kommer att lägga märke till dem. Jag hoppas att de märker hur högkvalitativ och välbyggd den här sjukhusbyggnaden är.

Vad tänker du själv om projektet och det kommande H-huset?

H-huset är en visuellt vacker byggnad. Inne i byggnaden finns många detaljer och konstverk som skapar trivsel. Bottenplanen kan först kännas rörig, men när man får grepp om den märker man att den är mycket välfungerande.

Vad gör du på fritiden?

Hela vintern använde jag största delen av min fritid på studier. Jag tillbringar också mycket tid med min familj. Och har jag alltid något stickprojekt på gång.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer