Jaakko Linnolahti - Logistikansvarig och planeringskoordinator

Jaakko LinnolahtiJaakko Linnolahti  Bothnia High 5 -allianssi

Logistikansvarig och planeringskoordinator i alliansen Bothnia High 5

Projektutvecklingschef
YIT

Vad har du för roll i alliansen Bothnia High 5? Vad hör till ditt arbete? 

Som logistikansvarig har jag till uppgift att se till att arbetet på bygget stör den dagliga verksamheten på sjukhuset så litet som möjligt. Men jag deltar också i områdesplaneringen av byggarbetsplatsen tillsammans med byggarna och sjukhuspersonalen. Parkeringslösningar, trafikleder för byggfordon och kommunikation är en viktig del av det här arbetet.

Jag fungerar som ställföreträdare för projektchef Markus Kaustinen (länk Vi bygger, Markus Kaustinen)  exempelvis på ledningsgruppens sammanträden (länk: projektorganisation). Dessutom försöker jag hjälpa Markus så mycket som möjligt i planeringen av den dagliga verksamheten.

I min uppgift som planeringskoordinator har jag bland annat till uppgift att skapa en tidtabell för planeringsarbetet samt att planera och följa upp den interna informationshanteringen i alliansen. I ett så här stort projekt så uppstår det en ofantlig mängd med information varje vecka, vilket kräver att det finns en rationell och överenskommen process för hanteringen av den här informationsmängden. Det här är något som vi arbetat med tillsammans med de andra parterna i alliansen.

Hur kommer ditt arbete till uttryck då projektet avslutats? 

Som medlem av alliansens projektgrupp ser jag för egen del till att projektet bemöter de mål som uppställts för projektet och att kravet på modifierbarhet beaktats i planeringsarbetet. Modifierbarheten betyder att byggnaden och konstruktionerna måste kunna anpassas under byggnadens livscykel efter de förändringar som sker i verksamheten, användningsändamålet eller de tekniska systemen.

Dessutom ser jag tillsammans med representanterna för beställaren att vi får den information som behövs i planeringsarbetet av representanterna för personalen och kunderna i tillräckligt god tid. På så sätt kan vi säkerställa att utrymmena blir ändamålsenliga och funktionella. Vår uppgift är att bygga en högklassig och frisk byggnad för de framtida användarna.

Vad betyder arbetet i alliansen för dig? 

Jag tycker att det är roligt att jobba med många olika människor. Och arbetet i Big Room skapar en drajv i arbetet. Den absolut största fördelen med alliansmodellen är att man arbetar mot ett gemensamt mål, och det är något som känns häftigt.

I alliansmodellen får vi byggare komma med i projektet i ett mycket tidigare skede än normalt. Vi bidrar med bland annat kostnads- och schemaläggningskunskaper som kan tillgodogöras av hela projektorganisationen. Tack vare den här modellen kan byggnationen och planeringen avancera sida vid sida. Vi kan till exempel bygga stommen på de nedre våningarna även om planerna för innersidan på övre våningarna inte är helt klara.

Det är tämligen tungt att planera och facilitera de workshopar som hålls varje vecka, men om de planeras väl så leder de också till resultat. Alliansmodellen kräver mycket, men ger också tillbaka med samma mått.

Jag deltar i alliansens kommunikationsgrupp som företrädare för huvudentreprenören och byggaren. Planeringen och utvecklingen av kommunikationen avviker ofantligt från det jag annars gör i mitt arbete. Det har skapat en trevlig variation i arbetet. Vi är ett bra gäng i kommunikationsgruppen och samarbetet löper ledigt. Gruppen sammanträder på fredagseftermiddagar och det är ett trevligt sätt att avsluta en jäktig vecka.

Hur avviker alliansarbete från tidigare arbetssätt? 

Som byggnadsentreprenör deltar vi i projektet i ett tidigare skede än normalt. Det här kräver en aning tålamod av oss – för sakerna framskrider lite annorlunda och vi kan inte börja bygga lika snabbt som i en normal entreprenad.
Vi har ändå kunnat börja med många förberedande arbetsfaser och har till exempel redan börjat höja parkeringshuset.

I alliansmodellen sitter vi alla på samma sida av bordet och söker genuint efter att hitta den bästa lösningen för beställaren. Enligt Open book-principen (länk: ordlistan) så delger medlemmarna i alliansen sådan kostnadsinformation till de övriga medlemmar i alliansen som normalt inte skulle delges de övriga parterna. Om man använder sig av en traditionell priskonkurrens kan det här leda till meningsskiljaktigheter men också till att man måste använda sig av de billigaste lösningarna och materialen. I den här entreprenadmodellen kan man också reagera på förändringar avsevärt smidigare än i en traditionell modell där man följer de allmänna avtalsvillkoren för byggnadsentreprenader (YSE).

Berätta om en oförglömlig upplevelse som hänt i alliansen?

Hittills är den oförglömligaste upplevelsen nog det ögonblick då vi fick veta att vi hade blivit utsedda till det här projektet och vi fick se de jämförelsegrunder som hade använts under workshoparna i anbudsfasen. 

Vi hade använt mycket tid till att lära oss Big Room-principen och det fick vi också fram under workshoparna. Träningen gav oss en bra grund att stå på då arbetet i Big Room startade på riktigt vid lanseringen av projektet.

Vad har du för åsikter om den kommande byggnaden och det här projektet?

Som Vasabo är det en stor ära för mig att få delta i ett så här betydande projekt som samtidigt är det största byggnadsprojekt som Vasa centralsjukhus genomfört under hela sin historia. Det nya H-huset kommer att inrymma mångsidiga tjänster och moderna utrymmen som kommer att gagna oss alla – även mig och min familj.

Hur nollställer du dig efter en arbetsvecka?

Jag har från barnsben spelat basket och spelar fortfarande alltid då jag hinner. Dessutom har jag börjat träna på gym några gånger i veckan direkt på morgonen före arbetet. Idrott i alla dess former hjälper mig att glömma arbetet och på sätt orkar jag också bättre i mitt arbete. Å andra sidan så får jag nog samma effekt då jag stiger innanför hemdörren ­– för mina tre- och ettåriga barn ser nog till att jag snabbt glömmer arbetet.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer