Jani Envik - arbetsledare för stomarbetena

Jani Envik Jani_Envik_400x300.jpg
arbetsledare, stomarbeten

YIT

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är en av arbetsledarna för stomarbetena på H-husets byggplats. Jag deltar i planeringen och utförandet av stomarbetena. Jag ser till att elementleveranserna och alla arbeten som gäller husets stomme framskrider planenligt.

De egentliga byggarbetena inleddes med grund- och stomarbeten i juni 2019, när alliansen Bothnia High 5 övergick till genomförandefasen. Stomarbetena ska vara färdiga i december 2020.

Utöver byggnadens stomme omfattar stomarbetena också de på platsgjutna konstruktionerna. Valven i H-husets våningar 00–02 är gjutna på plats. Då göt vi över 300 kubikmeter betong åt gången. Från tredje våningen uppåt består stommen av hålbjälklag, som levereras till byggplatsen från elementfabriken.

H-huset består av ungefär 3 500 element. Det tyngsta elementet väger hela 17 000 kilo. Vi monterar ungefär 600 ytterväggselement och omkring 2 000 hålbjälklag. Byggnaden kommer att ha omkring 300 pelarelement och 350 stålbalkar. Dessutom använder vi trappelement och trappbalkar. Med tanke på logistiken innebär det här ett stort antal materialleveranser och livlig trafik på sjukhusområdet. Vissa dagar har vi tagit emot upp till 10 elementtransporter. Om vi lägger till alla andra leveranser till byggplatsen, blir det en hel del varje dag. För att få in materialet på byggplatsen vid rätt tidpunkt måste leveranserna planeras och schemaläggas på förhand. Det är mycket viktigt också med tanke på säkerheten – ambulanserna och de som besöker sjukhuset måste kunna ta sig fram tryggt, så lastbilarna får inte orsaka trafikstockning.

Jag gör upp veckoscheman för stomarbetena, där vi planerar veckans elementbehov och leveranser enligt hur bygget framskrider. Riktigt alltid kan vi ändå inte följa planen, för till exempel om det blåser mycket kan vi inte använda tornkranarna och inte lyfta elementen eller formarna till de väggar som gjuts på plats. Som helhet har stomarbetena ändå lyckats bra och vi har hållit tidtabellen.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Rent konkret  syns hela gruppens arbete i form av husets element och faseder.

Vad innebär alliansarbetet och arbetet på H-husets byggplats för dig?

Det är en fin upplevelse att vara med i ett så här stort byggprojekt och på en så här stor byggplats. H-huset är en stor byggnad och också stomarbetena tar längre tid. I ett femvåningshus pågar stomarbetena tre–fyra månader, men i H-huset pågår de i ett och ett halvt år.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Alliansarbetet är speciellt i och med att planeringen och byggandet sker samtidigt. Planerna blir färdiga strax innan de ska genomföras på byggplatsen. Samarbetet och kommunikationen har en avgörande roll. Annars skulle det här inte lyckas.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

När vi uppförde B-delens stomme glömde jag ett av de fyra lassen med åtta hålbjälklag i transportbeställningen. Jag hade av misstag glömt att skriva in beställningsnumret i e-postmeddelandet. Det ledde till att vi på monteringsdagen stod och väntade på den här leveransen i onödan. Jag fick i all hast ringa elementfabriken och chaufförerna. Lite tur hade jag nog då en bil råkade vara ledig och vi kunde få leveransen samma kväll.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Det nya H-huset är en viktig och nödvändig byggnad för Vasa sjukvårdsdistrikt. Det har varit fint att vara en del av det här projektet. Vi är flera hundra personer som har arbetat för att H-huset ska bli en högklassig och modern byggnad som tillgodoser kundernas och personalens behov.

Vad gör du på fritiden? 

Min fru har hästar, och tack vare henne har också jag börjat med ridning och hoppning. Nu har jag ändå lite paus med det, för jag har mycket jobb och på fritiden är jag hemma med vår 2,5-åring. Coronapandemin har påverkat vår tidsanvändning, då barnet har varit hemma från dagis mer än vanligt. Lite båtliv har jag ändå hunnit med i sommar och så brukar jag gå på promenad med hunden.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer