Johanna Rajamäki – underhållschef

Johanna Rajamäki
Underhållschef
Österbottens välfärdsområde

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

När H-huset står färdigt är jag chef för dess fastighetsservice och underhåll. Redan nu under byggnadsskedet förbereder vi oss för den kommande användningen på många olika sätt. Det är många detaljer som ska beaktas inom servicen, så det är mycket viktigt att vi har fått vara med och påverka. Vi har till exempel gett ett utlåtande om gårdsplanens utformning, så att snöplogningen lyckas bra och så att växtligheten inte stör servicearbetena.

Vi deltar i anskaffningen av apparatur till H-huset och bedömer deras servicevänlighet och hållbarhet. Om vi nu väljer rätt, får vi lägre servicekostnader senare. Till exempel valet av toalettstolar och kranar påverkar den fortsatta servicen och efterarbetet. Utrymmena ska också vara lätta att städa, så att ytorna inte blir en bakteriehärd.  

Vår personal har besökt huset och bekantat sig med dess konstruktioner. Vi har till exempel kontrollerat var vattenrörens och sprinklersystemens ventiler finns och lagt till ventiler på lämpliga ställen för att servicen ska löpa smidigt. När huset sen börjar bli färdigt utbildar vi vår personal i hur apparaturen och systemen fungerar.

Hur syns ditt arbete när H-huset är färdigt? Vad innebär det för kunden?

Vårt arbete syns i form av välfungerande och säkra utrymmen. Vi finns nära och är snabbt på plats. Vi får in servicebegäranden från avdelningarna, behandlar dem via vårt servicesystem och åker ut och fixar problemet. Ofta kan vi redan utgående från felet avgöra hur nödvändig och brådskande reparationen är. Vi gör också regelbundna servicerundor och regelbundet underhåll och granskar förstås vissa apparatur med jämna mellanrum.

Under den fem år långa efteransvarstiden samarbetar vi med entreprenörerna och utrustningsleverantörerna. Ansvaret för att korrigera fel ligger alltså antingen på oss eller på entreprenörerna. Under efteransvarstiden är det entreprenörerna som sköter säsongsunderhållet, men senare är det på vårt ansvar.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

För mig handlar alliansmodellen framför allt om att arbeta tillsammans. På mötena diskuterar olika parter kring samma bord för ett gemensamt mål. Alliansformatet gör oss alla till arbetskamrater även om vi inte jobbar inom samma företag. Jag är övertygad om att alliansmodellen är en bra modell för byggprojekt. Det praktiska arbetet ser ändå likadant ut för mig som i andra projekt.

Vad hoppas du invånarna i Österbottens välfärdsområde tänker om H-huset?

Jag hoppas att de är nöjda. Jag tror att det här blir en välfungerande sjukhusbyggnad, där kunderna får bästa möjliga vård och patientsäkerhet. Med hjälp av bra service och underhåll får vi en byggnad som är så hållbar, välfungerande och långlivad som möjligt.

Berätta om någon minnesvärd händelse under projektets gång!

Projektet har varit intressant och jag har fått träffa många nya människor. På byggplatsen och olika möten medverkar väldigt många människor, och arbetsklimatet har varit gott. Det har varit trevligt att jobba och det finns alltid något att prata om. Vi har knutit många kontakter under byggskedet och lärt känna många människor så jag tror blir det lätt att ta kontakt också senare om man behöver fråga något.

Vad gör du på fritiden?

Jag tränar och tävlar i poledance. Det är en god motvikt till arbetet och jag får utlopp för min energi. År 2020 vann jag FM-brons i klassen för damer över 40 år och 2019 guld i duo, och 2020 vann jag guld i klassen för damer över 40 år. Före julen 2021 deltog jag också i VM i Italien, där jag kom femma i klassen för damer över 40 år och klassen Duo senior. Några lite lugnare hobbyer som jag ägnar mig åt är att sticka och gå ut med hunden. Men jag har nästan alltid något på gång!

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer