Johanna Vuorinen – trädgårdsmästare

Johanna Vuorinen
Trädgårdsmästare
Puutarhurisi Johanna Vuorinen Oy 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är trädgårdsmästare och entreprenör för grönområdena vid H-huset. Min uppgift är att anskaffa och plantera de växter som ingår i planen för grönområdet. Jag kommer också att ta hand om växterna under en två år lång garantitid så att de börjar växa bra. Till arbetet hör till exempel att vattna, beskära och gödsla växterna.

Jag har medverkat i projektet sedan våren 2021. Då anlade vi planteringarna framför apoteket och mellan H- och Z-huset. Nu våren 2022 börjar vi plantera de sista områdena, såsom det stora perennområdet vid entrén. Jag hoppas att vi är färdiga med alla planteringar till midsommar.

Hurdana planteringar kommer det att finnas vid H-huset?

Perennplanteringarna kommer att bli mycket vackra. Jag tycker skärgårdens natur beaktats på ett fint sätt i planerna för grönområdena, till exempel genom att kombinera fantastiska barr- och gräsplanteringar och stensättningar. 

De flesta planteringarna här på gården är ganska små, men framför entrén kommer det att finnas ett stort perennområde där det ständigt är något som blommar. Där finns både praktfulla och krävande växter. Planteringen vid entrén innehåller hundratals perenner som blir på olika höjder i och med att den byggs i en sluttning. Genom massplantering får vi både fina blomsterrabatter och mindre ogräs att rensa.

Parkeringsplatserna vid H-huset görs så naturnära som möjligt med hjälp av träd och buskar. I och med att planteringarna innehåller olika höjder får parkeringsplatsen en mjukare framtoning.  

Vad innebär ditt arbete för kunderna?

Mitt arbete har två viktiga betydelser. När kunderna kommer till området visar redan de vackra och välskötta planteringarna hur värdefull hela fastigheten är. Å andra sidan har växterna en estetisk och lugnande inverkan på oss. Växter och gröna miljöer lindrar rädslor och skapar en trygg och människovänlig plats. I synnerhet vid en sjukhusbyggnad är en sådan grön miljö guld värd.

Vad tänker du själv om de kommande gårdsområdena vid H-huset och vad hoppas du invånarna i Österbottens välfärdsområde tänker om dem?

Jag är själv född i Vasa. I och med H-huset förändras sjukhusområdets karaktär och dess grönområden utnyttjas bättre än tidigare. Jag tycker att ett välskött parkområde på sjukhusbacken kompletterar kulturlandskapet i Vasa på ett fint sätt. Jag hoppas att invånarna kommer att trivas på grönområdena vid H-huset och att helheten också blir ett värdefullt inslag i stadsbilden.

Vad kommer du att minnas bäst från det här projektet?

Vid de psykiatriska vårdavdelningarna i H-huset finns ett inglasat utrymme för utomhusvistelse med en fantastisk havsutsikt. Där finns konstgräs, bänkar och planteringar, och på barn- och ungdomssidan finns det också områden för spel. Det har varit en stor glädje att göra krukplanteringar där!

Vad gör du på fritiden?

Trädgårdsbranschen är min passion, så på fritiden tar jag gärna hand om min egen trädgård. Vid sidan av arbetet studerar jag dessutom till hortonom, så det upptar också en del av min fritid. Trädgården är min livsstil!

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer