Joni Hannus – arbetsledare för inomhusarbetet

Joni Hannus JoniHannus.png
Arbetsledare för inomhusarbetet, koordinator för överlåtelsefasen
YIT

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag leder inomhusarbetet, ansvarar för klimatkontrollen och koordinerar arbetet i överlåtelsefasen. Till mitt ansvarsområde hör till exempel att se till att utrymmena är dammfria inför teknikinstallationerna och att installationsområdena är avskilda från övriga utrymmen. Klimatkontrollen går i sin tur ut på att säkerställa att utrymmena är optimala med tanke på fuktsäkerhet och damm. Som koordinator för överlåtelsefasen gör jag upp en tidsplan för att säkerställa att alla arbetsskeden blir utförda i tid.

Vilka alla moment ingår i överlåtelsefasen?

Överlåtelsefasen innebär tiden mellan att byggarbetet har slutförts och användaren tar över huset. Den inleds med slutstädningens första skede, det vill säga när utrymmena städas fria från damm. Tidsplaneringen för överlåtelsefasen tar största delen av min egen arbetstid. Byggplatsen är stor, så tidsplanen granskas och justeras kontinuerligt. Sedan följer renhetskontroller inför funktionstesterna innan vi ger tillstånd att starta ventilationsanläggningen och utföra tekniska mätningar och funktionstester. Vi ska också gå igenom kontrollistorna, stänga innertaken och utföra andra skedet av slutstädningen. Slutligen gör vi ännu en renhetskontroll för överlåtelsefasen. 

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Vad gäller inomhusarbetet kommer kunderna att se högklassiga och planenliga utrymmen. Tack vare lyckat arbete i överlåtelsefasen får användaren en högklassig fastighet där det är trevligt att börja arbeta. Efter städningen och funktionstesterna vet vi också att allt fungerar som det ska. Allt är testat och klart för användning.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Jag har tidigare arbetat i ett byggföretag och med entreprenader där den ansvariga arbetsledarens ord väger tyngst. I alliansen har också de övriga parterna större inflytande. Att lära mig ett nytt sätt att arbeta har varit en lärorik process också för mig. Det är positivt att alla i alliansen är lika värda och att ärendena behandlas kring ett gemensamt bord. Lite knepigare har det ändå varit att passa in alla möten i arbetsschemat eftersom projekt är så stort. I en allians ordnas ofrånkomligen fler möten, eftersom många ärenden behandlas tillsammans.

Vad hoppas du invånarna i Österbottens välfärdsområde tänker om H-huset?

Jag hoppas att kunderna är imponerade över hela H-huset. När de kommer möts de av en snygg och välplanerad gårdsplan. Jag hoppas de tycker inomhusutrymmena är stiliga och välgjorda. Många förundrar sig säkert över hur vi har lyckats genomföra ett så här stort och komplicerat projekt på den här nivån. Jag vill känna mig stolt när jag berättar att jag har jobbat på H-husets byggplats. 

Vad tänker du om projektet och det kommande H-huset? 

Slutresultatet är en kombination av alla beslut som har fattats. Under byggnadsarbetets gång har vi tillsammans löst många olika frågor och utmaningar. Därför är H-huset en mycket högkvalitativ byggnad, och jag tror att det blir en välfungerande sjukhusbyggnad. Lokalerna är fantastiska och fastigheten är stor och imponerande. Det massiva huset gör intryck på besökarna redan vid rondellen till motorvägen.

Vad gör du på fritiden?

Min huvudsyssla handlar i stor utsträckning om att tänka och fundera på olika saker, vilket ibland kan vara en aning tungt. Därför tycker jag om att göra något helt annat på fritiden. Jag får utlopp för min energi till exempel genom att lyssna på metallmusik och se på filmer som inte alls liknar min egen vardag. Allra bäst gillar jag superhjälte- och science fiction-filmer. Också all slags renoveringsarbete och umgänge med familjen är bra motvikt till en ansträngande arbetsdag.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer