Jonna Kulmala - byggplatsingenjör

Jonna Kulmala, Jonna_Kulmala_350x263.jpg
byggplatsingenjör, YIT

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är en av tre byggplatsingenjörer på H-husets byggplats. Mina största uppgifts- och ansvarsområden är 1) kostnadsuppföljning, 2) administration av miljö- och kvalitetssystem, 3) intern kommunikation på byggplatsen och 4) introduktion på byggplatsen.

  1. Kostnadsuppföljningen innebär i praktiken att vi följer upp kostnaderna fortlöpande och gör upp en kostnadsprognos för återstoden av projektet tillsammans med den ansvariga mästaren på byggplatsen. Målet är att hålla kostnaderna under kontroll och inom den överenskomna budgeten.

  2. I miljösystemet följer vi med mängden avfall på byggplatsen, sorteringsgraden och energiförbrukningen.

    I kvalitetssystemet antecknar vi allt som gäller kvaliteten och säkerställer att det verkställs på byggplatsen. Det kan till exempel gälla vattenisoleringen: tillsammans med arbetsledarna kontrollerar vi att byggnadens vattenisolering och dess tjocklek uppfyller kriterierna.

  3. Syftet med den interna kommunikationen på byggplatsen är att underlätta informationsgången. Målet är att alla som arbetar på byggplatsen ska veta vad som är på gång inom alliansen och på byggplatsen och att samarbetet ska fungera klanderfritt.

  4. Alla som kommer till byggplatsen deltar först i en introduktion. Då går vi igenom målen för nybyggnationen, målen för genomförandet, själva byggplatsen och hur man rör sig där samt frågor som gäller säkerhet och ordning. Jag och en annan byggplatsingenjör sköter om introduktionen på byggplatsen.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

På byggplatsen siktar vi på att överlämna en felfri byggnad till beställaren. Vi bygger högkvalitativt enligt planerna och är noggranna med fukt- och dammhanteringen i alla skeden av byggandet. Vårt arbete syns i form av en välfungerande, trygg och högklassig sjukhusbyggnad.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Bothnia High 5 är mitt första alliansprojekt. Jag har varit med sedan våren 2018. Nu när jag blickar tillbaka är det trevligt att inse hur mycket vi har åstadkommit sedan dess. I ett tidigt skede kunde vi börja med de förberedande arbetena, ändringarna i infrastrukturen och sprängningsarbetena för grunden. Samtidigt har vi jobbat vidare med planeringen. Det egentliga byggandet av H-huset började i somras.

I alliansen har samarbetet en större betydelse. Vi har också annorlunda arbetsmetoder, såsom Big Room, som inte används i vanliga projekt. I alliansen är tröskeln för att fråga och diskutera låg, för vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

I en traditionell entreprenad är vi som huvudentreprenör vanligen inte med och påverkar planerna, i synnerhet inte i början. Nu när vi har varit med från första början, har vi kunnat beakta konsekvenserna av olika arbetssätt och hitta det mest ändamålsenliga utförandet.

H-husets byggplats är speciell också i det avseendet att vi arbetar mitt i ett fungerande sjukhusområde. Då infrastrukturen flyttades var det ytterst viktigt att allting på sjukhuset fungerade normalt hela tiden, och det fick inte ske några oväntade el- eller vattenavbrott. Vi tänker hela tiden på logistiken, till exempel på att sjukhusets kunder och ambulanstrafiken ska kunna komma fram precis som vanligt.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

I juni 2018 inledde vi de förberedande arbetena på byggplatsen. Bland annat satte vi upp byggstängsel för att skydda utomstående, skydda byggplatsen och förhindra att obehöriga kommer in på byggplatsen. Efter det var det inte längre möjligt att gå genom området, och den populära rutten mellan sjukhusets huvudbyggnad och parkeringsplatserna kunde inte längre användas.

Vi hade satt upp skyltar om de nya rutterna, men det var ändå många som var förvirrade när den bekanta rutten hade ändrats. Vi hjälpte och visade vägen, rent konkret. Jag minns speciellt en äldre herreman som inte talade någon finska överhuvudtaget. Jag själv talar inte svenska särskilt bra, men jag lyckades beskriva vägen. Mannen var oerhört tacksam för hjälpen. Vi på byggplatsen fick direkt en konkret påminnelse om den livliga trafiken på sjukhusområdet och vikten av god vägvisning.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Det känns fantastiskt att få vara med i Bothnia High 5 och arbetet med det nya H-huset. Så här omfattande projekt genomförs sällan i våra trakter. Dessutom är det här första gången alliansen som arbetsform används i Österbotten. Projektet varar längre än genomsnittliga byggentreprenader, och vi har samlat ett skickligt gäng medarbetare på byggplatsen. Ögonblicket då byggnaden står klar och vi får överlämna den till kunderna och personalen kommer att vara betydelsefullt för oss alla.

Vad gör du på fritiden? 

Jag tycker om att röra på mig i naturen: på sommaren brukar jag orientera och paddla, på vintern åka skidor. Den snöfattiga vintern har varit idealisk för bygget, men med tanke på skidåkningen skulle det behövas lite mera snö.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer