Juha-Pekka Smolander - medlem i ledningsgruppen

Juha-Pekka SmolanderJuha Pekka Smolander Ramboll
Direktör, byggnadsteknik
Ramboll Finland
Medlem i ledningsgruppen för alliansen Bothnia High 5

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag hör till alliansens ledningsgrupp (AJR). Ledningsgruppens viktigaste uppgift är att främja alliansens arbetsmetoder och prestationsförmåga så att alliansens mål uppnås. Vi fattar beslut som bidrar till projektets framskridande och följer med att projektet genomförs enligt avtalet. Som medlem i ledningsgruppen är jag med och säkerställer och upprätthåller allianskulturen såväl i hela alliansen som inom det företag som jag representerar, Ramboll. Jag betonar alliansens spelregler. Vi har gjort upp spelregler för alliansen tillsammans och dem bör vi alla följa.

Alla i ledningsgruppen har sitt eget specialansvarsområde. Mina ansvarsområden är friska utrymmen samt fukthantering och renhetshantering.

  • Friska utrymmen betyder i det här sammanhanget att hela byggnaden ska vara frisk. Vi väljer hållbara metoder för planering, byggande och underhåll för att säkerställa att vi får en frisk och bra byggnad.
  • Fukthantering innebär att byggandet sker under kontrollerade och torra förhållanden. Planerarna säkerställer byggnadens fukttekniska funktion, det vill säga planerar konstruktionerna så att de kan uppföras fuktsäkert. Byggarna ser till att målen nås och att byggprojektet genomförs på ett säkert sätt. Inga konstruktioner får till exempel täckas in innan de har konstaterats vara torra och allt material som levereras till byggplatsen ska vara skyddat hela tiden.
  • Renhetshanteringen är särskilt viktig då det är frågan om en sjukhusbyggnad. Under byggfasen skyddar vi alla luftöverförande konstruktioner noggrant och isolerar ventilationskanalerna så att inga orenheter kan komma in i dem. Inomhusluften i den färdiga byggnaden måste vara ren och det får inte finnas kvar damm eller orenheter från byggtiden i konstruktionerna eller någon annanstans, som kan spridas till inomhusluften via ventilationen.

Från Ramboll är över 30 personer involverade i alliansen Bothnia High 5. Vårt kontor i Vasa leder detta projekt för vår del. Nyckelpersonerna finns i Vasa, men medarbetarna på andra orter hjälper till där det behövs.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Vi bygger Finlands bästa sjukhusbyggnad. Vårt arbete kommer att synas i form av en fungerande byggnad och en trygg miljö. Det ska kännas enkelt och tryggt att uträtta sina ärenden där. Inomhusluften är bra och besökarna tycker huset är trevligt och trivsamt.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Inom alliansen har vi kommit överens om gemensamma arbetsmetoder. På sätt och vis arbetar vi alla för företaget Bothnia High 5 och när vi arbetar med sådant som gäller alliansen tänker vi alla på det här projektets bästa. Vi arbetar tillsammans för alliansen och vi har kommit överens om att vi tillsammans ska bygga Finlands bästa sjukhus.

Alliansarbetet är en rikedom. Någon kanske påstår att mer kunskap medför fler bekymmer, men det tycker inte jag, för här får man ett bredare perspektiv och kan hjälpa sina kolleger. Vi funderar inte bara på vårt eget uppdrag, utan ser också till att hjälpa våra kolleger och bidra till att hela projektet lyckas. Jag trivs med att sikta på ett toppresultat tillsammans.

Vårt arbete är öppet och rakt på sak. Om något inte har förlöpt som vi har kommit överens om, har vi tagit tag i saken och hittat en lösning tillsammans. Vi är mycket lösningsfokuserade, och det är bra. Jag hoppas vi kan bibehålla den attityden ända till slut.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Vi samarbetar inom alla projekt. I alliansen har vi avtalat noggrannare om det här, och sakerna har skrivits ner och förmedlats till alla. Vi har ställt upp målen tillsammans och alla parter har förbundit sig till dem. Det blir en förenande kraft som också ger vårt gemensamma arbete struktur.

Inom alliansen kan vi samarbeta ännu mer aktivt än vanligt. Vi kan diskutera också de svåra frågorna och lösa dem tillsammans.

Jag tycker det är viktigt att alla som arbetar för alliansen omfattar alliansens kultur – den ska synas och kännas också för dem som inte finns på byggplatsen eller i Big Room, utan arbetar på distans. Det är inte alldeles enkelt, men vi måste se till att det fungerar.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Vi i alliansens kärngrupp har redan arbetat tillsammans över två år. Vi har en god gruppanda och en unik gruppdynamik. Jag minns upphandlingsfasen särskilt bra, för vi hittade varandra genast och uppnådde goda resultat.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt är stolta över projektet redan nu, men i synnerhet när H-huset står färdigt och har tagits i bruk.

Vad gör du på fritiden? 

Jag tränar och tävlar i olika uthållighetsgrenar, såsom maraton- och halvmaratonlöpning, swimrun(* och triathlon(**. Jag tycker om långa distanser och tuffa tävlingar. Man kan aldrig vara säker på att man kommer i mål, och då man lyckas med det känns det fantastiskt bra.

Juha-Pekka Smolander Juha-Pekka Smolander

*) Swimrun är en tävling där deltagarna springer i terräng och simmar i öppet vatten längs en markerad rutt. Man växlar mellan löpning och simning flera gånger under ett lopp.

**) Triathlon är en gren där man kombinerar simning, cykling och löpning.