Jukka Pylväinen - enhetschef, elprojekt

Jukka Pylväinen Jukka_Pylväinen2_400x300.jpg
enhetschef, elprojekt, Are

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Vår elenhet i Vasa har hand om elinstallationerna på H-husets byggplats. I vårt team ingår jag, två projektchefer med var sitt ansvarsområde och flera elmontörer. Jag ansvarar för enhetens dagliga arbete och koordineringen av installationerna. Vi får också stöd av vår upphandlingsorganisation.

Jag deltar i byggplatsens möten gällande elinstallationerna, ändringar i planerna och tidtabeller.

Till mina uppgifter hör också att schemalägga leveranserna av elutrustningen. Det viktigaste är att rätt produkter levereras till byggplatsen vid rätt tidpunkt, så att de finns på plats när det är dags att installera dem. Elutrustningen omfattar i huvudsak armaturer, elcentraler, kablar och kabelkanaler samt tele- och svagströmssystem. Det är många tidtabeller som ska planeras, till exempel kommer byggnaden ha över 8 000 lampor.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Slutresultat är en sjukhusbyggnad där bland annat elinstallationerna motsvarar planerna och fungerar bra. Där det är trevligt att uträtta ärenden och arbeta.

Vad innebär alliansarbetet och arbetet på H-husets byggplats för dig?

Alliansens anda och arbetsmodell är tydlig. Ingen försöker bestämma på egen hand till exempel vid upphandlingar, utan vi fattar besluten tillsammans. Vår strävan är att se till att alla synvinklar beaktas, till exempel användarnas behov.

Det känns fint att vara med i det här projektet, det är sällan man får sådana här chanser. Ett stort projekt är också mer komplext för oss som arbetar med det. Vid eventuelle ändringar är det många olika aspekter som måste beaktas, till exempel användarvänligheten och underhållet.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

För att kunna fatta gemensamma beslut måste vi lyssna på många olika parter och därmed ha fler möten än normalt.

Berätta om en minnesvärd händelse i alliansen eller på H-husets byggplats!

Jag kommer först att tänka på coronapandemin. Pandemin har påverkat också vårt arbete under det här året. De flesta mötena har hållits på distans via Teams.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

I det här skedet tänker jag bara på det här som en byggplats. Som för vår del är i en mycket intensiv fas. Jag har egentligen inte funderat på vad det färdiga H-huset innebär för mig som invånare i sjukvårdsdistriktet.

Vad gör du på fritiden och hur kopplar du av? 

Jag spelar ishockey, fotboll och futsal, dvs. inomhusfotboll. Jag har spelat fotboll över 25 år och det är min favoritgren.

Att fiska är det bästa sättet för mig att koppla av. Till sjöss glömmer jag allt som har med arbete och vardagssysslor att göra.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer