Jyrki Hakamäki - säkerhetschef

Jyrki Hakamäki Jyrki_Hakama╠łki_350x263.jpg
säkerhetschef, YIT

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är säkerhetschef på H-husets byggplats. Förutom arbetarskyddet hör till mina uppgifter att se till att logistiken fungerar.

Byggplatsen ska vara säker för alla och arbetet ska kunna utföras utan risker. Vi övervakar förhållandena på byggplatsen och gör säkerhetskontroller, där vi kontrollerar att till exempel ställningar, lyftar, skyddsräcken och skyddslock är säkra. Vi bedömer riskerna och vidtar behövliga utvecklingsåtgärder.

Jag koordinerar byggplatsens säkerhetsplaner. Tillsammans med underentreprenörerna går jag igenom deras säkerhetsplaner och deras bedömning av arbetets säkerhetsrisker. Vi planerar tillsammans hur vi kan minimera riskerna.

På H-husets byggplats samlar vi systematiskt in observationer om arbetssäkerheten. Om en medarbetare upptäcker fel eller brister som kan orsaka fara gällande arbetsförhållandena, arbetsmetoderna eller arbetsredskapen, ska hen anmäla detta. Min uppgift är att bedöma observationen och koordinera eventuella korrigerande åtgärder.

För att logistiken ska fungera smidigt krävs strikt organisering, eftersom byggplatsen ligger mitt i ett verksamt sjukhusområde. Det måste vara säkert att röra sig på sjukhusområdet. Ambulanser och annan trafik ska kunna komma fram och vägarna måste vara fria. Det levereras stora mängder material till byggplatsen – det ska organiseras och lossas, och inga lastbilsköer får bildas. Vi planerar och schemalägger varu- och elementleveranserna. Vi har en lastbilsparkering där lastbilarna får stå medan de väntar på lossning eller lastning.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen?

Mitt arbete syns bäst nu medan byggarbetena pågår. Målet är att mitt arbete ska synas i form av ett säkert område med så lite olägenheter som möjligt för dem som rör sig här.

Vad innebär alliansarbetet för dig?

Samarbete utan motsättningar. Gemensamma mål och öppen diskussion. Vi vågar påpeka svårigheter och löser dem tillsammans.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Vi har ett mycket gott och aktivt samarbete med beställarens, det vill säga Vasa sjukvårdsdistrikts, byggövervakare Antti Koivisto(*.Vi håller säkerhetsmöten och söker lösningar på aktuella frågor. I andra projektformer är samarbetet annorlunda.
*) Länk till artikeln om Antti Koivisto i serien Vi bygger den nya H-byggnaden.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag kan inte komma på någon enskild händelse, men man kan nog säga att hela det här alliansprojektet är en höjdpunkt under min karriär. Arbetssättet är annorlunda och det här är en fin möjlighet att lära sig nya saker.

Vad tänker du om den kommande byggnaden och det här projektet? Och vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om projektet?

Jag tycker det är fint och lärorikt att vara med i ett så här enormt projekt. Det är sällan man får den möjligheten i Vasa.

Jag hoppas att sjukvårdsdistriktets invånare märker hur väl allting har organiserats här. Även om en stor byggnad uppförs mitt på sjukhusområdet, kan man röra sig smidigt och tryggt på området.

Vad gör du på fritiden?

Största delen av min fritid tillbringar jag med min familj. Vi har tre barn och en hund, så det är sällan brist på sysselsättning. Sommartid spelar jag golf då och då.

Jag är också intresserad av fiske och akvarier. Nu har vi bara ett enda akvarium kvar, men som mest har vi haft sex stycken. Min största framgång inom akvariehobbyn är att jag har fött upp arten vampyrpleco. Vad jag vet var jag den första i Finland som lyckades få den här arten att föröka sig.

Jag tror att man kan hitta en positiv sida i allt. Till och med den pågående coronaviruspandemin för något gott med sig. Jag är säker på att vi kommer att uppskatta vardagen på ett annat sätt när undantagstillståndet är över.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer