Jyrki Paldanius - assisterande huvudplanerare

Jyrki Paldanius Jyrki Paldanius_350x263.jpg
assisterande huvudplanerare i alliansen Bothnia High 5.

Arkitekt, Raami Arkkitehdit Oy

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det?

Jag är assisterande huvudplanerare i alliansen Bothnia High 5. Jag håller koll på planeringen som helhet. Jag gör upp tidtabeller för planeringen och samordnar dem med de andra parterna i alliansen. Vi söker de bästa planeringslösningarna för H-huset tillsammans. Min uppgift är att se till att planerna är kompatibla och att arkitektplaneringen håller hög nivå.

Jag är också ordförande för planeringsworkshops, där vi söker lösningar för den funktionella arkitektplaneringen eller samordningen av planerna.

Jag planerar och leder den funktionella arkitektplaneringen, det vill säga planeringen av byggnadens utrymmen. Vi har ett nära samarbete med användarnas representanter och söker lösningar på aktuella planeringsfrågor tillsammans med alliansparterna.

Jag har också hand om byggnadstillståndsprocesserna och är vår kontaktperson till myndigheterna i tillståndsärenden.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat?

Jag ser till att beställaren får en byggnad av hög kvalitet enligt den överenskomna tidtabellen.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Vad tycker du om att arbeta i en allians?

I alliansen eftersträvar vi öppenhet – det är en bra utgångspunkt för samarbete. Vi säkerställer tillsammans att alla planer och lösningar är de bästa möjliga för projektet. Jag har alltid gärna samarbetat med andra planerare, med byggplatsen och med beställaren, precis som vi gör i det här projektet.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?  

Beslutsfattandet är annorlunda, för vi fattar besluten tillsammans. I andra byggprojekt är det ofta bara en aktör som fattar de slutgiltiga besluten.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet? 

I alliansen arbetar vi för att Vasa sjukvårdsdistrikt ska få ett högklassigt och välfungerande H-hus. Jag hoppas förstås att invånarna och personalen trivs i den nya byggnaden.

Vad gör du på fritiden och hur kopplar du av? 

Jag tycker om löpning, ishockey och friluftsliv. Jag kopplar av bland annat genom att bada bastu.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer