Kalle Salmela – arbetsledare för VS-entreprenaden

Kalle Salmela Kalle_Salmela_400x300.jpg
projektchef, VS, Are Oy

Vilken är din roll på H-husets byggplats och i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

På H-husets byggplats är jag en av tre arbetsledare för VS-entreprenaden, det vill säga rörarbetena. VS-entreprenaden omfattar installation av värme-, vatten- och avloppsteknik samt rör för sjukhusgaserna. Utöver detta har även våra underentreprenörer hand om installationen av den automatiska släckanläggningen (sprinkler) och sjukhusets rörpost.

Jag har arbetat på H-husets byggplats nästan på heltid i ungefär ett år, men på grund av coronapandemin har alla inte kunnat vara på plats samtidigt. För tillfället arbetar drygt tio rörmontörer på byggplatsen.

Jag sköter många olika slags löpande ärenden som gäller rörentreprenaden. Jag hjälper den ansvariga arbetsledaren och våra rörmontörer att utföra entreprenaden. Jag strävar efter att säkerställa att montörerna kan utföra sitt arbete utan dröjsmål och enligt planerna.

Jag granskar VS-planerna och VS-informationsmodellerna med tanke på installationen och det praktiska genomförandet. Jag följer med att installationsarbetena framskrider enligt tidtabellen. Jag övervakar att rörinstallationerna görs korrekt och enligt planerna.

Jag beställer det material som behövs för rörinstallationerna och ser till att materialet levereras vid rätt tidpunkt. Ett stort arbete som måste göras innan materialet beställs är att räkna ut mängderna utgående från ritningarna. Från ritningarna mäter jag hur många meter rör som behövs och gör beställningen enligt det. Jag säkerställer att hålen för genomföringarna göres innan installatörerna ska börja jobba i den delen av byggnaden.

Hur syns ditt arbete när H-huset är färdigt? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Mitt arbete lär inte direkt synas för dem som besöker eller jobbar i huset, men när det gäller VS-entreprenaden har jag bidragit till att H-huset blir färdigt enligt tidtabellen. Jag har varit med och uppfört en byggnad som förhoppningsvis betjänar sina användare väl och ändamålsenligt.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

I alliansmodellen arbetar man tillsammans med fler personer än vanligt. Det kräver mer, men jag tycker också det är bra. Vi diskuterar med många parter och beaktar flera synvinklar då vi söker lösningar.

I många frågor har användarnas representanter möjlighet att påverka och framföra sina åsikter. De har förstås den bästa insikten i vårdprocesserna och det praktiska arbetet, när vi funderar på hur specialutrymmenas vattenarmaturer, såsom kranar och tvättställ, ska placeras och hur de passar för sitt ändamål. Det är fint att vi kan rådgöra med dem som kommer att jobba i huset.

Vad innebär arbetet på H-husets byggplats för dig?

Det är en stor byggplats med stor yta. I normala fall har jag hand om upp till sex projekt samtidigt, men H-huset kräver nog en hundraprocentig insats och närvaro. Vi håller på med VS-arbeten i flera olika delar av huset och de framskrider i olika takt.

Berätta något minnesvärt från H-husets byggplats!

Vi har ett fantastiskt gäng och en god laganda på byggplatsen. Arbetsdagarna är ofta roliga och humorn frodas.

Vad tänker du om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag bor också själv inom Vasa sjukvårdsdistrikts område. Jag tror vi kommer att få bra och moderna utrymmen. Jag hoppas att kunderna och personalen tycker om slutresultatet.

Vad gör du på fritiden?  

Ishockey var länge min viktigaste hobby, men sedan jag flyttade till Vasa har mitt intresse småningom avtagit. I vintras tillbringade jag mycket tid i slalombackarna i närregionen och i synnerhet i deras snöparker.

I höstas tog vi en hundvalp av rasen Australian shepherd. Jag är förstås mycket med honom. Ibland hittar han på roliga överraskningar åt oss, medan vi är på jobbet. 😊 

*) I snöparkerna finns det ofta hopp och bl.a. rails som man kan glida på.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer