Huvudplanerare av hustekniken Kari Rintamäki

Huvudplanerare av hustekniken i alliansen Bothnia High 5Kari Rintamäki

Direktör, utveckling av regionverksamhet
Granlund Österbotten Ab


Vad har du för roll i alliansen Bothnia High 5? Vad hör till ditt arbete?

Jag ansvarar för planeringen av hustekniken, dvs. för planeringen av ventilations-, värme-, el-, brandskydds- och energitekniska lösningar i alliansen Bothnia High 5.

Jag samordnar arbetet i Granlunds planeringsteam. Vårt team består av 10 personer från Vasa, Tammerfors och Seinäjoki. Dessutom har vi 6–7 personer i Helsingfors som också deltar i arbetet. Jag försöker se till att samarbetet, informationsutbytet och schemaläggningen av planerna inom det egna teamet, men även mellan de övriga parterna i alliansens löper smidigt.  

Jag står tätt i kontakt med arkitekten och konstruktionsplaneringen i frågor som berör de hustekniska behoven, exempelvis utrymmesbehoven.


Hur kommer den hustekniska planeringen till uttryck i kundens vardag?

Betraktat från slutanvändarens perspektiv så kommer en välgjord husteknisk planering till uttryck som friska och trygga utrymmen. Temperaturen är lämplig, belysningen fungerar och inomhusluften är bra. Det automatiska brandsläckningssystemet skapar en trygghet.

I vårt planeringsarbete förbereder vi oss på framtida förändringar, såsom på utvecklingen inom ICT-tekniken och vården. Vi ser till att kunder och anställda ska kunna använda utrymmena i årtionden.

Vi planerar hustekniken så att den ska vara miljövänlig och energieffektiv. Vi tar också byggnadens livscykel och kolavtryck i beaktande.


Vad betyder arbetet i alliansen för dig och vad tycker du om alliansmodellen?  

Jag tycker att alliansmodellen är ett förnuftigt sätt att arbeta för tack vare den här modellen kan man redan från första början dra nytta av planerarnas och installatörernas kompetens och perspektiv. Då kan vi planera installationsvänliga och kostnadseffektiva system. Jag gillar också det att vi kan diskutera olika frågor och samarbeta med parterna i alliansen. Det är ett trevligt sätt att arbeta.

Vi har en mycket djupare dialog med användarna än i traditionella projekt. Vi får höra deras önskemål och kan ta dem i beaktande i vår planering. Det motiverar mig i mitt arbete.

Hur avviker alliansarbete från tidigare arbetssätt?

I en allians så betonas vikten av ett bra och öppet samarbete. Därför kan vi också tackla svåra situationer lättare.

I en allians tar vi inte fram ritningar för entreprenadkalkyler, utan planerar och bygger samtidigt. Tidsmässigt känns arbetet ibland ganska hektiskt. 

I en allians är det bra att vi får samtliga parters synpunkter i god tid. Ibland kan det ändå vara svårt att hitta det bästa ögonblicket för att gå över från en idékläckningsfas till det praktiska planeringsarbetet.

Berätta om någon oförglömlig händelse som hänt under alliansarbetet?

En händelse från i somras har fastnat i minnet, då vi under rekordhettan blev tvungna att flytta områdesnedkylningsrören för att bereda rum för byggplatsen. Arbetet var inte lätt och ifall vi hade misslyckats så skulle det ha fått konsekvenser för nedkylningen av sjukhuset. Allt gick ändå bra och vi lyckades hålla inomhustemperaturen på sjukhuset på normal nivå och förhållandena under kontroll.

Vad har du för åsikter om den kommande byggnaden och det här projektet?

H-byggnaden kommer att bli ståtlig, och är nödvändig för österbottningarna. Jag är stolt över att jag får delta i det här projektet!

Vad gör du på din fritid?

Jag kopplar av på vår sommarstuga och motionerar rätt mycket. Jag gillar skidåkning, joggning och cykling.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!