Ketty Rodas - projektassistent

Ketty Rodas KettyR_400x300.png

projektassistent

Are Oy

 

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är projektassistent på Are, som ansvarar för hustekniken i H-huset. Jag fakturerar och behandlar inköpsfakturor. Jag sammanställer olika rapporter och assisterar arbetsledningen med andra uppgifter.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Mitt arbete syns inte för kunden, för jag jobbar med administrativt bakgrundsarbete. Min uppgift är i praktiken att hjälpa arbetsledningen, så att de kan koncentrera sig på byggplatsen.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

I alliansmodellen ingår många olika parter, mycket mer diskussion och fler möten än i andra entreprenader. Också beslutsfattandet är en längre process. I mina egna arbetsuppgifter märks alliansen i att faktureringen görs på ett annat sätt och i en annan takt. Alliansen sysselsätter mig lite mer än en vanlig entreprenad och det är mera förberedande arbete. Här följer vi också med kostnaderna extra noga, eftersom projektet är så långvarigt och stort.

Även om det är mycket arbete, har jag tyckt riktigt bra om alliansmodellen. Den ger variation och när uppgifterna kräver lite mer lär jag mig nya arbetssätt och får mer erfarenhet.

Vad tänker du om det kommande H-huset?

Utrymmena blir verkligen fina och moderna. Vid planeringen av olika lösningar har man alldeles tydligt beaktat arbetstagarens och kundens perspektiv.

Vad kommer du att minnas bäst från det här projektet?

Vi har verkligen haft jätteroligt. Även om det ibland har varit stressigt, har arbetsklimatet inom projektet hela tiden varit mycket bra.

Vad gör du på fritiden?

Jag har två hundar som tar upp en stor del av min fritid. Jag spelar också fotboll och futsal.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer