Kristian Bagge - arbetsledare för byggnadsautomationsentreprenaden

Kristian Bagge
Senior Project Engineer
Schneider Electric Finland Oy

Vilken är din roll på H-husets byggplats och i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är arbetsledare för byggnadsautomationsentreprenaden på H-husets byggplats. Byggnadsautomation innebär ett smart styrsystem som styr byggnadens ventilationsanläggning och värme- och kylsystem samt hanterar alarm som gäller tekniken i fastigheten.

Automationen bidrar till fastighetens energieffektivitet till exempel genom att undvika onödig uppvärmning i utrymmen som inte är i användning. I den nya H-byggnaden integreras byggnadsautomationssystemet med andra tekniska system och bildar ett smart fastighetshanteringssystem.

Vår entreprenad omfattar programmering, installation och ibruktagande av det smarta styrsystemet. I systemet inkopplas också annan teknik. Till exempel H-husets utomhusbelysning kommer att styras via vårt system.

Jag vägleder och hjälper vårt montörsteam. De installerar först byggnadsautomationens undercentraler, som sedan förses med olika givare, ventiler och ventilationsaggregat. Till mina uppgifter hör att programmera undercentralerna och göra upp kopplingsscheman. För regleringen av förhållandena i rummen förser vi undercentralerna med givare för till exempel temperaturen och koldioxidhalten. Med hjälp av mätresultaten från givarna styr vi de anordningar som reglerar förhållandena.

Dessutom har jag ett nära samarbete med de andra husteknikentreprenörerna. Exempelvis till elentreprenören skickar jag automationssystemets kopplingsbilder och förteckningar inför kabeldragningarna.  

Jag är med och testar de hustekniska systemen, så att vi vet att allt fungerar som planerat. Nu i juni 2021 får vi börja med de första testerna. Testerna framskrider stegvis när olika delar av byggnaden blir färdiga och de kommer att pågå åtminstone till slutet av 2021.

Hur syns ditt arbete när H-huset är färdigt? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

För kunderna och personalen innebär vårt arbete trivsamma inomhusförhållanden, såsom lagom temperatur och god ventilation.

Byggnadsautomationen har en viktig roll i en smart sjukhusbyggnad. Personalen kan till exempel reglera temperaturen själv, för systemet är lätt att använda. I de flesta sjukhusrummen kommer det att finnas en egen styrenhet.

Byggnadsautomationen är till enorm nytta vid fastighetsunderhållet. Med hjälp av det kan vi följa med förhållandena och övervaka och styra systemens funktion. I H-husets system kommer det också att vara möjligt att utnyttja framtida teknologi.

Vad innebär arbetet på H-husets byggplats och i alliansen för dig?

Det här är mitt första alliansprojekt, och det är intressant. Hittills har allt fungerat bra.

Det här är det första alliansprojektet i Österbotten – påverkar det annorlunda genomförandet ditt arbete på något sätt?

Alliansmodellen fungerar bra i synnerhet i det avseendet att allting diskuteras mer ingående. Olika perspektiv tas i beaktande. Vi medverkar alla tillsammans.

Berätta om en minnesvärd händelse i alliansen eller på H-husets byggplats!

Jag kan inte komma på något speciellt. Det här har nog varit ett långt projekt. Jag började arbeta med H-huset i augusti 2019 och kommer att vara med tills byggnaden tas i bruk. Det är roligt att arbeta på den här byggplatsen.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Visst är det jättebra att vi får en ny och modern sjukhusbyggnad i Vasa. Där erbjuds mångsidiga tjänster under samma tak.

Vad gör du på fritiden? 

Jag cyklar ganska mycket med terrängcykel och tycker om att vandra i naturen och i skogen. Skogen är en bra plats för avkoppling efter en hektisk arbetsdag.

Vintertid åker jag längdskidor. Min passion är långlopp och skidtävlingar. Jag har deltagit i Vasaloppet i Sverige flera gånger. Dessutom har jag åkt Marcialonga i Italien och för fem år sedan deltog jag i Worldloppet-deltävlingen i Kina. År 2019 uppnådde jag Worldloppet Master-status efter att ha uppfyllt kriterierna för det.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer