Lauri Ulvila - arbetsledare för gårdsarbetena

Lauri Ulvila LauriUlvila_400x300px.png

Arbetsledare för gårdsarbetena

YIT

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag organiserar arbetet med H-husets gårdsplan. Min uppgift är att koordinera tidsplanerna för olika arbeten.

Först revs den gamla stenläggningen, planteringarna, asfalten och övrig gammal teknik, och sedan grävdes den nya tekniken ner. Efter det har vi gjort nya markutjämningar, stenläggningar och asfalteringar. Slutligen ska gården förses med planteringar, utemöbler och belysning.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Tack vare mitt arbete får kunderna en trygg, tillgänglig och välgjord gårdsplan. I synnerhet då det är frågan om ett sjukhusområde är det viktigt att personer med rörelsenedsättning ska kunna röra sig tryggt. Mitt arbete bidrar också till trivseln på området. Vi har gjort fina plattsättningar och planteringar av hög kvalitet enligt planerna.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Jag har ännu inte någon erfarenhet av andra projekt, så jag har inget att jämföra med. Vi har ändå klarat av alla utmaningar och slutresultatet kommer att bli lyckat. Det finns säkert både fördelar och nackdelar med alla olika entreprenadmodeller.

Vad hoppas du invånarna i Österbottens välfärdsområde tänker om H-huset?

Det är verkligen fint att vi får en sådan här byggnad i Vasa. Jag hoppas att invånarna i området tycker det här är en mycket bra och välfungerande helhet.

Vad kommer du att minnas bäst från det här projektet?

Projektet i sin helhet har varit mycket speciellt. Det är inte ofta så här stora projekt genomförs häromkring, så det har varit fantastiskt att få vara med och se hur allt går till.

Vad gör du på fritiden?

Det blir mycket idrott i olika former. Min huvudgren är gymträning, men jag tycker också om att simma och spela padel med mina kompisar.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer