Maikki Laattala - arkitektplanerare

Maikki Laattala Maikki Laattala Bothnia High 5 -allianssi
arkitekt, Raami Arkkitehdit

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag hör till alliansens arkitektplaneringsteam. Jag arbetar i nära samarbete med beställaren och representanterna för dem som kommer att använda byggnaden. Vår avsikt är att funktionalitet och användarvänlighet av utrymmen ska beaktas i planerna. Tillsvidare har vi främst ägnat oss åt planeringen av rummen och möbleringen. Härnäst kommer vi att ta itu med bland annat färgsättningen i hela byggnaden.

Jag samarbetar också med de andra sektorerna inom planeringen. Tillsammans kontrollerar vi att planerna för olika sektorer är kompatibla. Med VVS-planeraren kan vi till exempel gå igenom vilka krav ventilationsapparaten medför för planeringen av nedfällda tak eller vilka dimensionskrav som gäller för ventilationen i olika utrymmen.

Under arbetsdagarna i Big Room fungerar jag som ordförande i verkstäder med representanter för användarna och vid behov planerare från andra sektorer. Till exempel i möbleringsverkstaden gick vi igenom olika rumstyper – vad olika användargrupper behöver för att kunna utföra sitt arbete där och vad som bör beaktas i planeringen. Ett annat exempel kunde vara patientlyftsverkstaden, där representanter för användarna förde fram sina gruppers synpunkter och behov, medan planerarna lade fram sina egna krav. Det är många faktorer som måste tas i beaktande vid samordningen och valet av den slutgiltiga lösningen. Vi begrundar alltid också kostnaderna under hela livscykeln, det vill säga inte bara inköpskostnaderna utan även kostnaderna för underhåll och användning.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Jag hoppas att personalen i H-husets kommer att tycka att de nya arbetsutrymmena är trivsamma och välfungerande. Med välfungerande menar jag en lösning där vi har hittat ett standardrum som lämpar sig utmärkt för olika ändamål och som kan användas på olika våningar. Kvadratmetrarna har använts på ett smart sätt och användningsgraden är därmed god. I sjukhusbyggnader är det särskilt viktigt att alla funktioner kan utföras smidigt.

Vi strävar efter att göra det lätt för kunderna att röra sig i H-huset. Vi vill bygga utrymmen som gynnar återhämtningen och trivseln så bra som möjligt.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Alliansarbetet handlar i hög grad om tät kommunikation och samarbete – det är dess fördel, men ibland också dess svårighet. Det är verkligen inspirerande att lyckas tillsammans.

Till skillnad från många andra arbetsmodeller fattar vi besluten tillsammans och bär samtidigt ansvaret tillsammans. Vid traditionella entreprenader fördelas beslutsfattandet och ansvaret över flera parter.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Det mest minnesvärda så här långt var första gången jag kom till en verkstad i Big Room i Vasa. Jag blev positivt överraskad över hur snabbt och mångsidigt ärendena kunde behandlas. Ett ärende presenterades i verkstaden, diskuterades ur olika synvinklar och fick snabbt en enhällig lösning. Arbetet är effektivt när man genast får svar kring det gemensamma bordet och direkt kan gå vidare.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

H-huset kommer att bli en synnerligen mångsidig och modern byggnad. Det blir ett landmärke, för det är massivt jämfört med de andra byggnaderna i området. Min tanke är att huset ska vara ett värdigt landmärke även på insidan och genom sina lösningar upplevas på ett positivt sätt.

Vad gör du på fritiden och hur kopplar du av? 

Jag håller på med klättring och tycker om att vara i naturen. Jag går ofta ut i skogen för att träna bouldering* eller klippklättring. Ibland sitter jag på en stubbe och bara njuter av skogen och naturen. Det är härlig avkoppling.

*) Bouldering är klättring på låg höjd utan säkringsutrustning. Bouldering kan utövas på stenar, låga klippväggar och klätterväggar.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer