Marko Sammal – montör av patientlyftar och gångbana

Marko Sammal
Montör av patientlyftar och gångbana
Algol Trehab Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag monterar patientlyftar och en gångbana i H-huset. Det kommer att finnas patientlyftar i en del rum på sjukhuset. I mitt arbete ingår att montera skenor och fästanordningar i taket, att montera motorn och fästa lyftselarna.

H-husets gångbana är den största som jag har installerat under min karriär. Banan löper i taket i en korridor på femte våningen och sträcker sig över hela den flygeln. Totalt är den till och med lite över 100 meter lång.

När vi för ett år sedan fick veta undertakshöjden och var ventilationskanalerna och bruksvattenrören i H-huset placeras planerade vi var alla våra fästanordningar ska placeras. De måste monteras på millimetern rätt för att lyftarna och gångbanan ska fungera korrekt.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Patientlyftar används för att lyfta patienter ur sängen exempelvis till en rullstol eller duschstol. Gångbanan används för rehabilitering och för patienter som behöver lära sig gå på nytt, till exempel efter en olycka.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Alliansmodellen märks egentligen inte alls i installationsarbetet. Mitt arbete följer det typiska mönstret för sjukhusbyggen. Jag kommer överens med min projektchef om vilken plan vi ska följa.

Berätta om någon minnesvärd händelse under projektets gång!

Allt har fungerat mycket smidigt på H-husets byggplats och sammanhållningen är god. Jag har hjälpt andra i deras arbete och de har i sin tur hjälpt mig.

Vad gör du på fritiden?

Under arbetsveckan jobbar jag på sjukhusbyggplatser på olika håll i Finland och bor då på hotell.  Under hotellivet blir det en hel del bastubad och simning. På veckosluten är jag alltid hemma i Träskända med min familj.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer