Projektchef i alliansen Markus Kaustinen

Markus KaustinenMarkus_Kaustinen_pieni_sisältökuva_300x225.jpg
Projektchef i alliansen,
YIT

Vad har du för roll i alliansen Bothnia High 5?

Jag fungerar som projektchef i alliansen. Det hör till min uppgift att sammanjämka planeringen, realiseringen, målsättningarna och den totala kostnadshanteringen tillsammans med de övriga alliansparterna. Dessutom sköter jag varierande organiseringsuppgifter som anknyter till planeringen av de workshopar som hålls i vårt Big Room och förverkligandet av bygget.

Hur kommer projektchefens arbete till uttryck i slutet av projektet?

I form av uppfyllda nyckelresultatområden och projektmål. Då de fastställda målen har uppnåtts och utrymmena är trygga, friska och lätt modifierbara, så vi har en energieffektiv och intelligent byggnad som håller för hela den planerade livscykeln.

Vad betyder arbetet i alliansen för dig?  Vad anser du om alliansarbete som arbetssätt?

Som arbetssätt är det här ett bra och smidigt sätt att arbeta, där alla arbetar för samma mål. Alliansmodellen är ett annorlunda sätt att bygga, eftersom vi alla sitter på samma sida av bordet.

Hur avviker alliansarbete från tidigare arbetssätt? Är det något som blir lättare eller svårare än i normala fall?

Samarbete och ansvarsfördelning är något som betonas i den här entreprenadformen. Ingen kan göra något själv, utan allt görs tillsammans. Projektresultatet påverkas direkt av hur bra vi lyckas med att samarbeta.

Det tar sin tid att finslipa samarbetsförmågan och ibland kan det här leda till utmaningar. I en traditionell modell är rollerna klara.

I en allians kan eventuella förändringar tas i beaktande på ett smidigare sätt.

Berätta om ett roligt missöde eller om en oförglömlig händelse som hänt i alliansarbetet?

Som projektchef i alliansen ansvarar jag för att arbetet under workshoparna löper ändamålsenligt, målinriktat och tidsmässigt effektivt. Workshoparna är viktiga för framskridningen av projektet.

På workshoparna råder det alltid en bra anda där alla har kavlat upp ärmarna. I början av året hade vi en workshop som jag bra kommer ihåg för arbetet gjordes i en lättsam stämning och med jämna mellanrum hördes det exceptionellt hejdlösa skrattsalvor. Då var jag nog orolig för en stund och undrade tyst för mig själv att kommer vi överhuvudtaget att nå målet för workshopen. Vi kom ändå fram till ett utmärkt resultat. En bra humor passar bra in i det här sättet att arbeta!

Hur återhämtar du dig efter en intensiv vecka av workshopar?

Långa bilresor bidrar delvis till återhämtningen, för jag kör ganska mycket. På vägen till jobbet förbereder jag mig inför arbetsdagen och på vägen från jobbet så strukturerar jag det som hänt under dagen. Dessutom fungerar joggning på sommaren och skidåkning på vintern som en bra avkoppling.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!