Mats Bonns - projektchef för elplanering

Mats BonnsMats Bons elplanering Bothnia High 5 alliansen
projektchef för elplanering
Granlund Österbotten

Vad har du för roll i alliansen Bothnia High 5?

Den elplanering som görs inom ramen för det nya H-huset sköts av Granlund Österbotten. Min uppgift i alliansen Bothnia High 5 är att leda Granlunds elplaneringsteam. I praktiken koordinerar och instruerar jag andra elplanerare och håller dem ajour om vad som sker i alliansen. Jag deltar också varje vecka i den verksamhet som arrangeras i Big Room och fungerar som en länk mellan alliansen och vårt team. Dessutom så har jag också själv planeringsuppgifter.

Vilka uppgifter hör till elplanering och hur kommer ditt arbete till utryck i slutresultatet? 

Vår uppgift är att planera energi- och kostnadseffektiva elsystem som bidrar till att alliansen kan skapa ett friskt inomhusklimat där det är bra att vistas.

I elplaneringen har man också beaktat den elutrustning som ska användas i byggnaden och de krav som denna utrustning ställer på byggnaden. Våra planer omfattar all den eldistribution som behövs i huset, allt från hur elinmatningen till byggnaden ska dras och hur den sedan ska ledas vidare till vägguttag. Vi planerar även belysningen och svagströmssystemen, såsom dataöverföringsnätverken och säkerhetssystemen.

I H-huset måste verksamheten kunna bedrivas även i undantagsförhållanden. Vi säkerställer att elsystemen fungerar under elavbrott med hjälp av reservaggregat och UPS.

Dessutom försöker vi förutse de behov som kommer att variera under husets livscykel, både i fråga om elektricitet och dataöverföring.

Vårt arbete kommer bäst till uttryck för användarna i form av en fungerande belysning och fungerande elapparater. Våra planer inrymmer mycket som inte besökarna ens kommer att lägga märke till. Merparten av installationerna är dolda i de tekniska utrymmena och konstruktionen.

Vad betyder arbetet i alliansen för dig och vad tycker du om alliansmodellen? 

I ett projekt i den här storleksklassen är alliansmodellen ett förnuftligt val. H-nybyggnationen är ett stort projekt och i utvecklingsfasen är det till nytta att beställare, planerare, entreprenören, underhållet och användarna kan kläcka idéer tillsammans.

I och med det täta samarbetet så hålls alla underrättade om vad som sker i projektet för tillfället. Vi fokuserar oss inte bara på vår egen grej, utan bidrar också med ett bredare perspektiv. Redan i den första planeringsfasen förde vi en dialog med de övriga parterna i alliansen, inklusive representanterna för slutanvändarna.

Hur avviker alliansarbete från tidigare arbetssätt?

I en normal entreprenad så finns det ingen gemensam utvecklingsfas. Planeringen och byggnationen framskrider separat.

Vad är det som är så speciellt i det här alliansprojektet?

Även om Granlund medverkat i många allianser så är det den första för mig, så jag kan inte jämföra den här med några andra allianser.

Vad hoppas du att invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt ska tänka om projektet? 

Jag tror att användarna kommer att se det här som en bra investering. Både personalen och kunderna kommer att få moderna och högklassiga utrymmen som det är tryggt att besöka, men som dessutom är friska och bra att arbeta i. Vårt anspråkslösa mål är att ge dem den bästa kvaliteten i Finland – det är något som vi alla strävar efter och något som de framtida användarna säkert också kommer att märka.

Vad har du fritidsintressen och vad är din favoritmat?

Jag joggar året runt. Dessutom reser jag gärna och har besökt tämligen många städer i Europa. Senast var jag till Rom.

Fiskrätter är min favorit. Så om det finns fisk på menyn så väljer jag alltid det!

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer