Mats Strömbäck ansvarar för konstruktionsplaneringen

Mats StrömbäckMats Strömbäck Bothnia High 5 -allianssin rakennesuunnittelu
Ansvarar för konstruktionsplaneringen i alliansen Bothnia High 5

Avdelningschef
Konstruktionsteknik Österbotten
Ramboll Finland Ab

Vad har du för roll i alliansen Bothnia High 5? Vad hör till ditt arbete? 

Jag ansvarar för konstruktionsplaneringen i alliansen Bothnia High 5. Dessutom sköter jag om den interna styrningen av de andra planeringsområdena som tillhandahålls av Ramboll, såsom geoteknik, väg- och trafikplanering, informationsmodellering samt fukt- och rengöringshantering.

De här kräver sammanjämkning, eftersom många av dessa områden är sammankopplade och går hand i hand. Jag ser också till att arbetet i vår ända framskrider planenligt och att informationsutbytet med de andra parterna i alliansen löper friktionsfritt.

Hur kommer ditt arbete till uttryck i den färdiga byggnaden?

Användarna ser inte själva konstruktionerna men de utgör ju stommen i byggnaden. H-byggnaden består i huvudsak av ett traditionellt konstruktionssystem. Vi använder oss av påvisat goda alternativ och satsar på detaljplanering. Det här betyder en detaljerad planering av allt från instruktionsritningar till planer för verkställandet av byggnadsarbeten.

Vi planerar för framtida förändringar och skapar utrymmen som ska kunna användas flexibelt. Med andra ord så planerar vi en konstruktion som delvis kan modifieras för att bemöta de verksamhetsförändringar som kommer att ske under byggnadens livstid. Tack vare den flexibla konstruktionen kan exempelvis mellanväggar flyttas och ny teknik införas i efterskott.

Vi ger beställaren trygga och friska utrymmen. Vad vi än gör så gör vi det omsorgsfullt och bra. Vi fäster särskild vikt vid akustik samt vid fukt- och rengöringshantering. Fukt- och rengöringshanteringen kommer till uttryck i både planeringen och övervakningen på byggnadsplatsen. På själva byggnadsplatsen övervakar vi att de ställda kraven blir omsatta i praktiken.

Vad betyder arbetet i alliansen för dig? Vad anser du om alliansarbete som arbetssätt?  

I alliansen Bothnia High 5 har vi en bra sammanhållning. Med det här arbetssättet får man en möjlighet att påverka och lära sig nytt samt att på nära håll följa med hur de andra planeringsparterna arbetar. Bothnia High 5 består av en professionell grupp av erfarna människor. Det är fint att få vara en del av det här teamet.

Vi träffas i Big Room varje vecka. De tvådagar långa Big Room-mötena kräver mycket tid, men är absolut till nytta för projektet. Vi granskar saker från flera olika perspektiv, kommer med idéer och hittar de bästa lösningarna.

Hur avviker alliansarbete från tidigare arbetssätt? 

Jag ser att det är en bra investering att planera allt tillsammans. Vi har redan nu kommit på många bra idéer och alternativa lösningar. Vi har alla ett gemensamt mål som vi arbetar mot tillsammans i samma takt.

I traditionella projekt är det ofta jäktigt, varför skiss- och idéproduktionsfasen kan bli kort eller helt falla bort, vilket i praktiken betyder att realiseringsplaneringen inleds genast.

I alliansen deltar vi på ett helt annat sätt. Vi samarbetar tätt med arkitekten, hustekniken och huvudentreprenören (YIT). Vi förstår varandra bättre och vet hela tiden i vilken takt de olika delarna av projektet framskrider. Dessutom medverkar representanterna för slutanvändarna hela tiden i projektet, vilket är lyckat med tanke på slutprodukten. Det är ju för dem som vi bygger huset och därför är det bra att de är med från första början.

Det här innebär att projektet inrymmer både teknik och känsla. För många av oss är det här det första projektet som vi genomför med hjälp av en alliansmodell i och med det här är ju det första alliansprojektet i Österbotten. Vi är verkligen stolta över det här projektet. Vi har fått en möjlighet att planera ett nytt och modernt sjukhus.

Berätta om en oförglömlig händelse som hänt i alliansarbetet?

Alliansens kickoff, dvs. det första mötet som hölls i januari 2018 har fastnat i minnet. Först var stämningen en aning stel, men tack vare en lyckad facilitering (planeringen och verkställandet av samarbetet och grupprocesserna) bröts isen snabbt.

Arbetet i workshopar var ett nytt sätt att arbeta och en stor förändring för många. Men den här gruppen kom ändå bra igång genast från kickoffen. Vi respekterar varandras specialkunnande och är lyhörda för varandras åsikter.

Vad har du för åsikter om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag är säker på att allas arbetsinsats och de grundligt genomtänkta lösningarna kommer till uttryck i slutprodukten: i arkitekturen, hustekniken, konstruktionstekniken och verksamheten i byggnaden.

Jag litar på att byggnaden kommer att kunna stå emot tidens tand. Naturligtvis så hoppas jag också att användarna ska värdesätta våra avgöranden och vara nöjda med byggnaden!

Hur kopplar du av?

På veckoslut gillar jag att laga mat och samtidigt lyssna på bra musik. Det är en inspirerande och avkopplande kombination som gör det lättare för mig att både koppla av från jobbet och fokusera helt på familjen och matlagningen.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer