Max Levander - BIM-expert

Max LevanderMax Levander Bothnia High 5 Ramboll
Direktör, BIM(* & Digi Center 
Ramboll Finland Oy

*) BIM = Building Information Modelling, dvs. byggnadsinformationsmodelleringVilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Alliansen Bothnia High 5 har mycket ambitiösa mål i fråga om att utnyttja byggnadsinformationsmodellering och de möjligheter som digitalisering för med sig under hela H-husets livscykel. Tack vare det har jag fått komma med i det här projektet redan i anbudsskedet.

I början av projektet gjorde vår enhet en områdesmodell där vi började planera in H-huset. Vi gjorde områdesmodellen utifrån olika bakgrundsuppgifter, som vi bearbetade och placerade ut i relation till området och de befintliga byggnaderna. Vi utnyttjade de modeller som sjukvårdsdistriktet låtit göra tidigare, till exempel av parkeringshuset (Z-huset) och M-huset. De övriga byggnaderna som hör ihop med H-huset har vi modellerat utgående från ritningar. De kritiska punkterna mätte vi ut med laserskanner. Med en laserskanner kan man med hjälp av laserstrålar få exakt tredimensionell information utan att röra vid själva objektet. I områdesmodellen sammanställde vi alla de uppgifter om sjukhusområdet som behövdes för att planeringen av H-huset skulle kunna inledas.

I det här byggprojektet utnyttjar vi digitalt material i mycket hög grad. Vi använder det på många sätt särskilt i planerings- och byggfasen, men det finns många potentiella användningsändamål även efter att byggnaden har tagits i bruk.

Vårt team utgör ett stöd för projektgruppen och planerarna. Om de har problem med modellering, står vi till tjänst. 

Samordningsmodell av de olika planeringsområdenas modeller

I planeringsfasen samordnar vi modellerna för olika planeringsområden för att säkerställa att de passar ihop. Med hjälp av samordningsmodellen kan vi granska planerna som en helhet och betrakta modellen ur olika riktningar. H-husets samordningsmodell består av över 50 modeller från olika planeringsområden och olika helheter. Med hjälp av den kan vi planera funktioner och lösningar på området.

Modellen har varit ett viktigt verktyg vid planeringen av projektet, då den har underlättat samarbetet och vi har kunnat säkerställa att beställarens mål beaktas. Med hjälp av modellerna styr vi planeringen och för diskussioner med olika parter – såväl beställaren och användarna som andra parter i alliansen. Vi använder modellering också för att lösa problem. Med hjälp av virtuella modeller har vi försökt hitta de bästa lösningarna i samråd med representanterna för kunderna och personalen. Vi har till exempel granskat rumslösningar med VR-glasögon.

Hela områdets funktionalitet analyseras via modellering

Det nya H-huset finns mitt på sjukhusområdet, så det finns många kontaktytor med de övriga sjukhusbyggnaderna och deras funktioner. Sjukhuset är som ett litet logistikcentrum, där det rör sig massor av saker varje dag. Utöver H-huset måste vi alltså granska hur hela området fungerar. Till exempel samordningen av ingångar, tunnlar, logistik och system måste kartläggas med tanke på helheten. Här är modellen ett fantastiskt hjälpmedel – vi kan se allting samtidigt på skärmen, vilket underlättar tänkandet och beslutsfattandet. Vi har nytta av modellen till exempel när vi ska bestämma hur hanteringen av tvätt ska organiseras i det nya H-huset.

Flexibel digitalisering

Vi vet inte ens ännu på vilka sätt vi kommer att kunna utnyttja modellerna och annat digitalt material, för tekniken utvecklas så fort. Vi ser till att materialet är tillgängligt för senare bruk och går att använda i olika system, det vill säga vi är flexibla även i fråga om det digitala materialet.

Sjukvårdsdistriktet kommer att få tillgång till allt digitalt material från projektet. Det kan användas för många olika ändamål. Modellerna underlättar ett kontrollerat och systematiskt underhåll av byggnaden under hela dess livscykel. Vi har tillsammans med representanter för sjukvårdsdistriktet funderat på för vilka alla ändamål modellerna kan utnyttjas.


Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad betyder det ur kundens perspektiv?

Modelleringen ger projektet ännu bättre planer, vilket underlättar och effektiviserar byggandet. Tack vare samordningsmodellen har vi fått en bild av hur olika delområden passar ihop. Vi har samlat in respons av olika parter och beaktat olika perspektiv.

Arkitektgruppen har presenterat modellen för användarna och visat en virtuell modell av de planerade utrymmena. Slutresultatet är en optimal helhet som fungerar på bästa sätt för byggnadens användare, det vill säga kunderna och personalen.


Vad innebär alliansarbetet för dig och vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Det här är första gången jag är med i en allians. Jag har lärt mig mycket om alliansen som avtalsmodell. Om jag ska betona en sak, är det samhörigheten i alliansen. Den är svår att beskriva om man inte har upplevt den själv. Under resans gång har jag skapat personliga kontakter och lärt känna människor bakom yrkesbeteckningarna.

Alliansmodellen passar bra för ett projekt av den här storleken. Ett sjukhus är ett komplext projekt, där också livscykelns betydelse framhävs. Alliansmodellen passar inte för alla slags projekt.


Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Samarbetet blir extra viktigt och vi lägger särskild vikt vid det. Vi funderar på det gemensamma bästa, med en gemensam agenda.


Berätta om något lustigt missöde eller något annat minnesvärt ögonblick i alliansen!

Några missöden har vi egentligen inte råkat ut för, men vi har nog skrattat mycket. Det här är ett stort projekt och vi arbetar på allvar för projektets bästa. Vi gör det ändå med glimten i ögat och har lyckats bibehålla en glad och positiv anda i gruppen. Det är i själva verket det allra bästa för projektet!


Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag hoppas att det nya H-huset kommer att fungera så bra att besökarna inte ens tänker på hur det fungerar. För oss ingenjörer är det så att vi har lyckats om allting fungerar och det inte är något som kör ihop sig, fungerar osmidigt eller som man måste sträcka sig efter.


Vad ska du göra på semestern?

Jag ska bygga vår sommarstuga färdig. Som BIM-expert har jag förstås gjort modeller av stugan och utnyttjat dem till och med när jag gjort upp inköpslistor till järnhandeln. I princip har jag använt samma VR-teknik som på sjukhuset, men det här är förstås ett mycket mindre projekt. Men nu har jag bevisat i praktiken att modellering passar utmärkt också för miniprojekt!


Vad gör du på fritiden?

Jag tycker om terrängcykling. I fjol cyklade jag och några kompisar i bergen i Italien, ovanför molnen – en fantastisk resa!

 

Yhdistelmämalli Bothnia High 5

Bild av en samordningsmodell med H-huset i mitten. Med en sådan här informationsmodell över ett större område kan man planera funktioner och lösningar på området. Samordningsmodellen består av över 50 informationsmodeller som visar olika planeringsområden i olika helheter. 

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer