Mika Vinni - arbetschef

Mika Vinni Mika_Vinni_Heikkinen_yhtiöt_400x300.jpg
arbetschef, Heikkinen Yhtiöt Oy

 

Vilken är din roll på H-husets byggplats?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är arbetschef för golvarbetena på H-husets byggplats. Till vår entreprenad hör att spackla golven och att lägga plastmattorna. Vi har hand om totalt cirka 26 000 kvadratmeter golv i H-huset. Vi monterar också vägg- och påkörningsskydd i H-huset.

Vi inleder golvarbetena med pumpspackling. Pumpspackel är ett slags golvspackel som pumpas ut på golvet och som sedan breder ut sig självt. Med hjälp av det jämnar vi ut golvytan till önskad höjd. I fuktiga utrymmen ser vi till att golvet får rätt lutning. När golvspacklet har torkat beklär vårt team golvet med plastmatta.

Tillsammans med huvudentreprenören (YIT) tidsplanerar vi vårt jobb vecka för vecka och därefter organiserar jag vårt jobb utifrån det. Jag går igenom planerna och ser till att materialet finns på plats i tid. Jag avtalar om leveranserna med de personer som ansvarar för logistiken.

Innan golvspacklingen inleds kontrollerar jag att utrymmet är helt tomt och att våra medarbetare kan inleda arbetet enligt överenskommelsen. När golvet har spacklats kan inga andra arbeten göras på en tid. I slutet av varje arbetsfas kontrollerar jag att kvaliteten är felfri. Jag ansvarar också för att vår personal utför sitt arbete på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Hurdana mattor kommer det att finnas i H-huset?

Till färgen är mattorna ganska neutrala, i tre olika nyanser av grått. Färgnyanserna och deras placering har fastställts i H-husets arkitekt- och tillgänglighetsplaner. Med hjälp av färgerna avgränsas olika utrymmeszoner samt korridor- och vårdområden. (Läs mer om tillgänglighetsanpassningen i H-huset, länk till artikeln H-huset blir tillgänglighetsanpassat och jämlikt för alla)

Det finns tre typer av mattor. I korridorerna och de vanliga rummen läggs mattor för torra utrymmen. I fuktiga utrymmen används friktionsmatta, som förhindrar halkolyckor och därmed ökar säkerheten. I åtgärdsrummen används elisolerande matta. Det är en specialmatta som jordar golvet. Det innebär att golvet i åtgärdsrummet inte leder ström från apparaterna till personalen eller patienterna.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

På österbottniskt vis kan jag stolt konstatera att vårt arbete känns och syns för kunderna och personalen, i varje steg de tar! 😊

Alla som besöker H-huset kommer att gå på de plastmattor som vi har lagt. Golvet är en av de största ytorna som syns hela tiden. Vårt arbete är välgjort när ingen fäster någon större uppmärksamhet vid golvet. Det räcker med att det känns bra att gå på och är lätt att hålla rent.

Vad innebär arbetet på H-husets byggplats för dig?

På en stor byggplats finns inte samma flexibilitet som på en liten. Alla måste hålla den överenskomna tidtabellen. Tyglarna måste hela tiden vara en aning strama, så att alla vet hur långt vi har kommit och vilka produkter som behövs härnäst och i vilken del av byggnaden. Materialet måste levereras till byggplatsen i tid och till rätt plats.

Det här är det första alliansprojektet i Österbotten: påverkar det annorlunda genomförandet ditt arbete på något sätt?

Alliansmodellen passar bra för projekt av den här omfattningen. Den är mer anpassningsbar och smidig när det är fråga om en stor byggnad. Då är det enklare att reagera och göra ändringar i planerna. Vid traditionella entreprenader görs ändringar under byggfasen bara i undantagsfall. Med andra ord påverkar det mitt arbete på det sättet att jag måste hålla mig uppdaterad om ändringarna och kolla planeringssystemet och projektbanken regelbundet.

Berätta om något lustigt missöde på H-husets byggplats!

Det är mycket på gång och missöden inträffar ibland – men inget som vi inte klarar av. Det är inget att tala desto mer om. 😊

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att kunderna känner att H-huset är en plats där de får den hjälp som de behöver. Den nya byggnaden ger goda förutsättningar för en centraliserad och högklassig vård. När byggarbetet håller hög kvalitet får också kunderna en byggnad av hög kvalitet.

Vad gör du på fritiden? 

Motion är bra som motvikt till det hektiska och strikt schemalagda arbetet. Jag motionerar ganska mångsidigt. Jag tycker om att springa efter bollar, och jag spelar till exempel basket och tennis. Också när jag är ute och jagar glömmer jag bort golvmattorna en stund.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer