Mikael Beijar ansvarar ansvarar för VVS-planeringen

Mikael BeijarMikael Beijar alliansen Bothnia High 5

VVS-ingenjör, projektchef Granlund Pohjanmaa

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag ansvarar för VVS-planeringen inom Bothnia High 5. Jag koordinerar VVS-planeringen som helhet och VVS-systemplaneringen. Jag samarbetar med planerare, entreprenörer, representanter för användarna samt sjukhusets tekniska enhet. Tillsammans med sjukhusets tekniska personal säkerställer vi att alla de specialkrav som hänför sig till sjukhusmiljön beaktas. Vi kontrollerar också att de valda VVS-lösningarna är de bästa möjliga och stöder målen för byggprojektet.

H-husets VVS-planering omfattar följande delområden: ventilation, uppvärmning, nedkylning, vatten och avlopp samt sjukhusgaser. Till sjukhusgaserna hör till exempel syre och tryckluft – de behövs vid vården av patienter och när man använder olika instrument.

Vid planeringen av H-huset satsar vi på flexibilitet och energieffektivitet. Vi förbereder oss på att utrymmesbehoven kan vara annorlunda i framtiden och planerar de hustekniska lösningarna så att de lätt kan ändras. I fråga om energieffektiviteten har vi mycket höga mål. Vi beaktar energiförbrukningen och energieffektiviteten i alla planer. Ett konkret exempel på VVS-sidan är att värmen från kylsystemet tas till vara med hjälp av värmepumpsteknik. Vid valet av VVS-anläggningar strävar vi efter att välja de mest energieffektiva maskinerna.

Jag deltar i arbetet i Big Room alltid när VVS-ärenden står på agendan. Tillsammans med dem som arbetar på byggplatsen kontrollerar vi hur installationen och underhållet av VVS-anläggningarna behöver beaktas i planerna. Med hjälp av en 3D-modell kan jag säkerställa att alla kanaler och anläggningar får plats till exempel vid undertaket.  

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Mitt arbete borde synas, eller egentligen kännas, i form av att det är behagligt att vistas i H-huset. Det är inte för varmt eller för kallt, utan precis lagom. Inomhusluften är ren och det är lätt att andas. Det är kanske sådant som ingen ens tänker på, om allt fungerar som det ska.

Mitt arbete syns också i samband med underhållet av hustekniken. Vid planeringen tänker vi inte bara på hur utrymmena ska användas, utan även på att underhållet ska fungera smidigt. Anläggningarna ska vara enkla att underhålla och förstås också rengöra, för i sjukhusmiljön är god hygien särskilt viktigt.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Det här är mitt första alliansprojekt och jag medger att man måste tänka lite annorlunda. Den här projektmodellen har både goda och dåliga sidor. Det underlättar arbetet när alla parter är på plats och man genast får veta vilka åsikter till exempel konstruktionsplaneraren eller användarrepresentanten har. Å andra sidan är det ibland krävande och tar lång tid när det är många som ska godkänna förslagen. På det sättet kan vi ändå säkerställa att vi väljer rätt lösning ur alla perspektiv, så det lönar sig att låta det ta den tid det tar.

Jag förstår varför alliansmodellen är så omtyckt – man kan diskutera olika frågor och problem fritt och det är bra på många sätt.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Åtminstone mitt arbete påverkas mest av det att entreprenören är med och kommenterar redan i det här skedet av planeringen. I vanliga fall är tågordningen den att vi gör bilderna färdiga och sedan skickar dem till entreprenören för beräkningar.

I alliansmodellen diskuterar vi planerna tillsammans mycket tidigare. Vi ser över helheten och försöker hitta effektiva lösningar.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att H-huset är lätt att hitta och att det går smidigt att röra sig där. Och att helheten fungerar och det är trevligt att uträtta sina ärenden. Det är också ytterst viktigt att personalen trivs i huset och känner att det är en trevligt och säkert att arbeta där. Vårt mål är att ge kunderna och personalen den bästa kvaliteten i Finland. Det eftersträvar vi i allt vi gör och jag tror att det kommer att synas också i slutresultatet!

Vad gör du på fritiden?

Jag tycker om att bygga, och jag har ständigt flera projektet på gång både hemma och vid vår sommarstuga, som ligger på en ö. För tillfället håller jag på med en fasadrenovering hemma. Den börjar småningom bli färdig, men hela huset ska ännu målas i sommar. Vid sommarstugan blir det aldrig färdigt. När föregående projekt är klart, har jag redan börjat planera nästa!

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer