Mikael Bexar - projektchef för byggnadsautomationen

Mikael BexarMikael_Bexar_350x263.png
byggnadsautomationsplanerare och projektchef
Granlund Pohjanmaa

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är projektchef för byggnadsautomationen inom Bothnia High 5. Byggnadsautomationen är egentligen husets hjärna. Det är inte egalt hur byggnadsautomationen utformas och hur den fungerar, för den påverkar välbefinnandet för alla som arbetar eller uträttar ärenden i byggnaden.

Byggnadsautomation används för att styra hustekniken, såsom ventilation, belysning, uppvärmning och kylning, samt för att garantera goda inomhusförhållanden. Den bidrar i hög grad även till fastighetens energieffektivitet, för energiförbrukningen kan optimeras genom att justera och styra hustekniken.

I en sjukhusbyggnad omfattar helheten även de sjukhustekniska systemen, såsom passerkontrollen och anropssystemen. I alliansen ser vi över helheten och samordnar alla de här. Vi går igenom planerna med entreprenörerna, planerarna och beställaren och försöker hitta de bästa lösningarna.

I Big Room är jag med när vi behandlar ärenden som gäller byggnadsautomationen. Jag deltar också i några smågruppers arbete. Till exempel i ICT(*-gruppen behandlar vi samordningen av olika system samt anslutningsmöjligheter och gränssnitt till fastighetshanteringen.

*)ICT = information and communication technology = informations- och kommunikationsteknik

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Vårt arbete ger sjukhusets kunder och personal goda inomhusförhållanden, såsom lagom temperatur och bra ventilation. Underhållspersonalens arbete underlättas av att alla system kan styras via ett enda fastighetshanteringssystem.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Bothnia High 5 är mitt första alliansprojekt, och den här arbetsmetoden verkar bra i många avseenden. Det är intressant och lärorikt att vara med. Det är många beslut som ska fattas, så man får vara noggrann så att man förstår allt. 

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

I alliansen för vi dialog med användarna, det vill säga representanter för vårdpersonalen. Vi skräddarsyr planerna direkt för de system och behov som gäller just den här byggnaden.

Speciellt för det här projektet är också det att automationsentreprenören har utsetts i ett tidigare skede och deltar i planeringen. Vi kan göra upp planerna för byggnadsautomationen så att de passar in direkt i deras system. Planerna för byggnadsautomationen inkluderas i informationsmodellen i tillämpliga delar. Till exempel rumstemperaturgivarna införs i modellen för att underlätta monteringen. I programmet Revit finns H-huset som helhet: arkitektplaner, konstruktioner, husteknik och sjukhusapparatur. Att ta med byggnadsautomationen i den här 3D-modellen är ännu ganska nytt i Finland.

Vad tänker du om den kommande byggnaden och det här projektet?

Som Vasabo är jag glad över att vi får en ny och modern sjukhusbyggnad. Som proffs på byggnadsautomation gläder jag mig över att H-huset blir en smart sjukhusbyggnad med ny teknik och digitala system. Med hjälp av dem kan vi underlätta vårdpersonalens arbete och stödja patienternas välbefinnande.

På visualiseringsbilderna ser byggnaden mycket fin ut. Bilderna visar att H-huset, som är högre än de omgivande byggnaderna, kommer att sticka ut och synas på långt håll.

Vad gör du på fritiden?

Med två barn under 4 år är det klart att jag tillbringar det mesta av min fritid med familjen. Jag går på gym när jag hinner. Vi bor i ett gammalt egnahemshus, så det finns en del att renovera. På sommaren åker vi till sommarstugan när vi har tid.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer