Mikael Snellman - Medlem i ledningsgruppen för alliansen Bothnia High 5

Mikael ”Mikki” Snellman Mikael Snellman Bothnia High 5 alliansen
Medlem i ledningsgruppen för alliansen Bothnia High 5
YIT Suomi Oy, regiondirektör

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är direktör för huvudentreprenören YIT:s lokala organisation och medlem i alliansens ledningsgrupp. Min viktigaste uppgift är att säkerställa att projektet framskrider enligt avtalet. Det är viktigt för oss att hålla fast vid beställarens mål och våra kundlöften. Vi gör åtminstone det som vi har lovat, och förhoppningsvis lite mer än så.

Det här är ett enormt projekt med en stor sysselsättande effekt. Som mest arbetar 200–300 personer på byggplatsen, och projektet sysselsätter förstås också ett antal personer utanför byggplatsens staket. Under hela byggtiden handlar min roll i hög grad om att säkerställa YIT:s organisation, det vill säga att se till att vi har tillräckligt många personer på nyckelpositionerna i det här projektet. Redan i anbudsskedet lovade vi att projektet kommer att ha en stark lokal organisation, och det har vi hållit fast vid.

Jag hör också till alliansens kommunikationsgrupp. Jag tycker det är en viktig uppgift, för just via kommunikation kan vi berätta öppet om projektet och upprätthålla en aktiv växelverkan med olika intressegrupper. I det här projektet satsar vi extra mycket på kommunikationen. Det är få byggplatser som har en egen webbplats och egna kanaler i sociala medier, såsom alliansen Bothnia High 5, så det är speciellt.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Jag hoppas att vårt arbete syns i form av ett lyckat slutresultat, som övertygar också i fråga om alliansens kompetens och det innovativa samarbetet. Vårt mål är att beställaren och alla parter i alliansen ska vara nöjda, och att både personalen och kunderna tycker att de nya lokalerna verkligen är fina och välfungerande.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Ordet allians för mina tankar till att göra saker tillsammans, sträva mot ett gemensamt mål och samarbeta. Det här är det första alliansprojektet i Österbotten och jag gav mig in i det med stor iver och öppet sinne – vi utvecklar en helt ny arbetsmodell i vår region.

För mig är alliansarbetet inte så annorlunda, men för entreprenörerna är det här en helt ny modell. I traditionella byggentreprenader börjar vi bygga när planeringen är klar. I alliansen har beställaren valt byggare redan i ett tidigare skede. Här framskrider planeringen och byggandet samtidigt, i samarbete och med större flexibilitet.

I alliansen är beställaren och representanterna för sjukhusets kunder och medarbetare aktivt med i olika alliansverkstäder redan från början. Det är förstås till fördel för hela projektet för då får vi värdefull information om till exempel olika funktioner redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan beakta både beställarens och slutanvändarnas synpunkter på samma gång. Vi ger dem Finlands bästa kvalitet och jag är stolt över att vår personal är med i det här arbetet.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag minns till exempel att vi i anbudsskedet kunde lägga fram experter som alla bor i Österbotten. Det gav ett gott intryck, för vi är tillgängliga här i närheten. Och givetvis ger det lite extra, då också vi själva och våra familjer kommer att använda den nya byggnaden.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag tror att det också syns utåt att vi bygger det nya sjukhuset med en positiv och innovativ attityd. Vi är medvetna om att det är ett offentligt projekt, så vi vill vara öppna och diskutera olika frågor aktivt.

Jag tycker det är jättefint att havet här intill har kunnat beaktas i planeringen av H-huset. Vi kan ge personalen och kunderna en extra trivselfaktor, då de får havsutsikt i en del av utrymmena. Jag hoppas att läkarna och vårdpersonalen i det nya H-huset stolta kan berätta att de arbetar i Finlands bästa sjukhusbyggnad.

För oss på YIT kommer det här projektet att vara ett viktigt referensobjekt i många år framöver. Också för Nordens energihuvudstad blir det här ett fint referensprojekt. Energitemat är kraftigt närvarande i planeringen, arkitekturen, de tekniska lösningarna och förverkligandet av det nya H-huset.

Vad gör du på fritiden?

Jag har fyra döttrar och har snart varit gift i 30 år. Jag tillbringar mycket tid med min familj och våra gemensamma hobbyer. Själv ägnar jag mig gärna åt landsvägscykling. Förra året hörde jag till Team Rynkeby, som samlar in pengar till förmån för allvarligt sjuka barn.

Årets höjdpunkt är Vätternrundan i Sverige. Den är 300 kilometer lång och är ett av de största cykelevenemangen i världen.  Dessutom ska jag delta i en 500 kilometer lång maratoncykling på rutten Kilpisjärvi–Äkäslompolo–Torneå. Jag är övertygad om att motion och en god hälsa är avgörande ett lyckligt liv.

Mikael Snellman Bothnia HIgh 5 alliansen

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer