Mikko Reinikainen - arkitekt, projektchef

Mikko ReinikainenMikko_Reinikainen_Raami_400x300.jpg
arkitekt, projektchef
Raami Arkkitehdit Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det?

Jag är projektchef för Raami Arkkitehdit Oy:s arkitektgrupp i alliansen Bothnia High 5. Raami Arkkitehdit ansvarar för huvudplaneringen av H-huset och för rumsplaneringen på våningarna 1–8. På de här våningarna finns bland annat specialistvårdens och primärvårdens öppenvårdstjänster, endoskopienhet och dagenhet samt somatiska och psykiatriska vårdavdelningstjänster.

Jag kom med i alliansen som medlem av planeringsteamet och ansvarade bland annat för att samordna de tekniska planerna och arkitektplanerna. Jag har alltid trivts med att skapa överblick över och lösa tekniskt komplicerade planeringsobjekt tillsammans med andra planerare och entreprenörer. Jag har också lett planerarnas gemensamma mötena. På mötena har vi gått igenom beställarens, huvudentreprenörens och planerarnas aktuella uppgifter, ändringsförslag och beslut. Jag handleder också arkitektteamets planering av olika uppgifter inom upphandlingen och byggfaserna samt i frågor gällande förverkligande av beställarens önskemål.

Dessutom fungerar jag som kontaktperson till byggnadstillsynen i tillståndsärenden. Vi har ansökt om byggnadstillstånd i många etapper och som mindre helheter – per våning och med separata tillstånd för de omgivande byggnaderna, så redan att sköta tillståndsprocesserna har varit en krävande uppgift.

Hur syns ditt arbete när H-huset är färdigt? Vad innebär det för kunderna och personalen?

Mitt arbete syns i många olika utrymmen där arkitektur, husteknik och strukturella lösningar förenas i en fungerande helhet enligt beställarens önskemål. Via samarbete har vi kombinerat kunnande inom olika planeringsområden på bästa möjliga sätt för att H-huset arkitektoniskt sett ska bli så högklassigt som möjligt i fråga om såväl användning och tekniska lösningar som utseende.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Alliansarbetet är helt nytt för mig, men jag är positivt överraskad till sättet att öppet tillsammans genomföra projektet. Jag har nog alltid tyckt om teamarbete med andra specialplanerare och övriga parter.

Att vägleda ett så här stort och komplicerat projekt samt att bearbeta planeringslösningarna har varit utvecklande och lärorikt. Det är typiskt för alliansmodellen att tillvägagångssätt, planeringslösningar och utföranden förbättras och utvecklas kontinuerligt så att målen med projektet nås. Under planeringen har vi hittat på nya och användbara sätt att arbeta, till exempel verktyg för arkitektplaneringen samt mångsidiga och effektiva mötesförfaranden.

Berätta om något lustigt missöde eller något annat minnesvärt ögonblick i alliansen eller på H-husets byggplats!

Distansarbetet hemifrån har medfört sina egna utmaningar i synnerhet med mötena via Teams. Vårt lilla barn har då och då orsakat oväntade ändringar i mötesprogrammet. En gång när jag ledde ett planerarmöte såg jag genom fönstret att vår bil blev flyttad bort från gatan på grund av underhållsarbeten. Det var en liten utmaning att samtidigt leda ett planerarmöte, underhålla vårt barn och vara nervös över om frun hinner springa i kapp bilen.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet? 

Jag hoppas att den nya H-byggnaden tilltalar både personalen och kunderna. Jag hoppas dessutom att de som rör sig i närheten av byggnaden tycker att den är fin.

Vad gör du på fritiden? 

Jag försöker idrotta så mångsidigt som möjligt, men min huvudgren är ishockey. På senare tid har jag blivit intresserad av padel – efter varje match blir jag ivrig att träna mera. I övrigt tillbringar jag största delen av fritiden med min familj.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer