Nina Poikonen - P1-koordinator

Nina Poikonen Nina Poikonen Ramboll Bothnia High 5.
expert, Ramboll Finland Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är P1-koordinator i Bothnia High 5 alliansen. P1 är en renhetsklass för byggnadsarbete. Min uppgift är att stödja renhetshanteringen inom det här byggprojektet.

Vad innebär renhetshanteringen i det här byggprojektet?

  • Vi säkerställer att vi uppnår de krav på inomhusluften som beställaren, det vill säga Vasa sjukvårdsdistrikt, har fastställt (inomhusklimatklass S2, vilket innebär en god nivå).
  • Vi förhindrar olägenheter till följd av byggdamm både under byggskedet och när byggnaden har tagits i bruk.
  • Vi ser till att byggplatsen följer bestämmelserna om arbetssäkerhet och principerna för rent byggande. Byggplatsen ska vara säker för alla som arbetar där.
  • De renhetsåtgärder som vidtas under byggtiden gör det lättare att ta i bruk byggnaden och inleda fastighetsunderhållet på ett smidigt sätt.

Mitt arbete i alliansen började med att sammanställa anvisningar om renhetshanteringen på byggplatsen, vilka bifogades till alliansens handlingar innan projektet inleddes. Anvisningarna innehåller detaljerade mål samt faktorer som styr genomförandet och utvärderingen av resultaten.

Under byggtiden följer jag med renheten på byggplatsen, vägleder P1-byggandet och utbildar personalen på byggplatsen. När inomhusarbetena inleds besöker jag byggplatsen för att utvärdera renhetshanteringen och installationen av ventilationssystemet. Jag sammanställer ett skriftligt inspektionsdokument över utvärderingarna.

Till mina uppgifter hör också att bedöma utrymmenas renhet vid byggsynerna, som hålls innan installationen av ventilationssystemet inleds, under installationsarbetet, efter det första skedet av slutstädningen och när byggnaden överlåts. När vi överlåter de nya utrymmena ska de motsvara beställarens förväntningar och uppfylla renhetskraven.  

Läs mer om P1-byggandet i Bothnia High 5 (länk till artikeln Målet är ren inomhusluft och friska utrymmen)

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen?

H-husets utrymmen är friska och trygga. Inomhusluften är trygg att andas och det kommer inte in några orenheter eller damm från byggtiden via ventilationen.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Min andel har tillsvidare varit liten, eftersom jag än så länge bara har sammanställt anvisningar för renhetshanteringen på byggplatsen och fungerat som konsult i fråga om renhetsklassen P1 då mätarna för nyckelresultatområdena uppgjordes. Mitt arbete i alliansen kommer i gång på allvar först när inomhusarbetena inleds. Jag ser fram emot att arbeta i alliansen.

Hur tror du alliansarbetet skiljer sig från tidigare arbetsmetoder?

På den här byggplatsen kommer jag knappast att stöta på attityden ”Det där angår inte mig”. Jag förväntar mig ett nära samarbete och tydliga strukturer, då rollfördelningen inte är så hierarkisk. Jag tror inte det uppstår kraftiga motsättningar så lätt – samhörigheten inom alliansen är stark och alla arbetar mot samma mål. Vi visar respekt för varandras arbete. Vi har alla ett gemensamt mål att uppnå det bästa möjliga slutresultatet för alla parter, såväl under byggtiden som när byggnaden står färdig.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att kunderna och personalen känner sig trygga och tycker utrymmena är trivsamma. Jag hoppas också att det här avancerade alliansprojektet, det första i sitt slag i Österbotten, noteras och värdesätts.

Vad gör du på fritiden och hur kopplar du av?

Jag umgås en hel del med min familj, mina vänner och mina släktingar – vi brukar äta, prata och spela tillsammans. Nu under undantagstillståndet har vi förstås varit tvungna att hitta nya former för umgänget. Jag motionerar och tittar gärna på sport. Allra helst tittar jag på skidåkning, friidrott, ishockey, fotboll och basket.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer