Outi Metso - ansvarig för sprinkleranläggningarna

Outi Metso Outi Metso_400x300.jpg
ansvarig för sprinkleranläggningarna i alliansen Bothnia High 5
Besase Oy, företagare

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag ansvarar för installationen av sprinklersystemet, det vill säga den automatiska släckanläggningen. Släckningsläggningens uppgift är släcka den begynnande branden eller åtminstone begränsa den samt skadorna tills räddningsverket har hunnit till platsen.

Min uppgift är att övervaka att systemet och installationerna följer alla lagar och bestämmelser. Jag ser också till att anläggningen och de material som används följer föreskrifterna.

Jag samarbetar aktivt framför allt med anläggningsinstallatörerna och husteknikplanerarna.  Vi går igenom planerna, gör nödvändiga ändringar och söker de bästa lösningarna. Jag har också mycket kontakt med husteknikentreprenören, där vi till exempel går igenom tidtabellerna och praktiska frågor kring installationen. Nu när släckningsanläggningen installeras besöker jag byggplatsen ganska ofta.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

Hela H-huset kommer att skyddas av en automatisk släckanläggning. Den syns egentligen inte för besökarna, men innebär bättre brandsäkerhet både för människorna och för investeringarna. Tack vare släckningssystemet har kunderna och personalen bättre möjligheter att ta sig säkert ut ur byggnaden om det uppstår en brand.

Vad innebär alliansarbetet och arbetet på H-husets byggplats för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Stämningen i alliansen är annorlunda, på ett bra sätt. Vi har ett fantastisk samarbete och alla arbetar för samma mål, det förekommer inga onödiga konflikter. För en företagare är alliansmodellen trygg – vi spelar med öppna kort och har gemensamma mål.

Strukturen och ansvarsfördelning på H-husets byggplats är mycket tydlig – jag vet vem som ansvarar för vad och vem jag ska kontakta. Det är bra och underlättar vårt arbete.

Berätta om en minnesvärd händelse i alliansen eller på H-husets byggplats!

Det är nog själva alliansmodellen och hur bra allting fungerar. Det känns bra att få vara med.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag tycker H-husets fasad är mycket praktfull och själva byggnaden står på en fantastisk plats invid havet. Jag tror inte det finns någon annan sjukhusbyggnad i Finland som är lika fin. Den kommer att betjäna det här området länge, då huset är modifierbart och har en lång livscykel.

Hur kopplar du av och vad gör du på fritiden?

Jag åker till stugan med min familj. Vi har en stuga vid norra polcirkeln och det är alltid trevligt att åka dit. Sommartid vistas vi i Åbo skärgård.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer