Pasi Huumarsalo – Projektchef för montering av utrustning

Pasi Huumarsalo
Projektchef för montering av utrustning
Cleor

Vilken är din roll på H-husets byggplats? Vilka uppgifter innebär det?

Vi är underentreprenör för utrustningsleverantören på H-husets byggplats. Vi kommer att montera närmare 13 000 små utrustningsdetaljer i sjukhusbyggnaden under slutet av byggtiden.

Det gäller till exempel speglar, krokar, skyltskåp, stödhandtag, klädkrokar, anslagstavlor och tillgänglighetsanpassade möbler. Badrummen i patientrummen är en viktig helhet, för utrustningen i dem utgör en stor del av vår entreprenad.

Jag själv är projektchef för utrustningsprojektet och dessutom vd för vårt företag. Jag styr upp materialleveranserna och skickar förteckningar över utrustningen till leverantörerna, så att de kan leverera rätt mängd material till varje del av byggnaden. Min uppgift är att se till att montörerna får all utrustning vid rätt tidpunkt. Montörerna befinner sig i H-huset med sina verktygslådor, jag styr projektet på distans.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Jag brukar säga lite snitsigt att det är vi som monterar byggnadens användargränssnitt. Alla kunder och anställda i H-huset använder till exempel klädkrokar och pappershanddukshållare. Det är tusentals olika utrustningsdetaljer som ska monteras i huset och de har många viktiga uppgifter i sjukhusvardagen.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Alliansmodellen har inte synts särskilt mycket här i vår ända. Vår kontakt med entreprenaden går via huvudentreprenören, och de har haft ett verkligt bra team och en exceptionellt bra och kompetent arbetsledning. Det här har varit en av de trevligaste platserna att jobba på. Byggentreprenader överlag har ett lite besvärligt klimat, men här har arbetsmoralen varit hög. Jag vet inte om det beror på att vi är i Österbotten eller på alliansmodellen, men här säger man som det är och arbetet fungerar bra. Tack för det.

Vad tänker du om projektet och det kommande H-huset?

För oss är det här ett typiskt sjukhusobjekt, som i hög grad får samma utrustning som andra sjukhus. Utrustningsplanerna håller hög nivå jämfört med andra projekt som vi har arbetat med tidigare. Här har man helt klart tänkt ut allt på en gång. I husplanernas 3D-modeller har till och med tvålpumparna färdigt placerats in. Den goda planeringen har underlättat vårt arbete avsevärt.

Berätta om någon minnesvärd händelse eller något missöde under projektets gång!

Projektet har förlöpt bra och åtminstone för vår del har allt gått som en dans. Vi har inte råkat ut för några större missöden. Under semestern kom vi tillfälligt lite efter i tidsplanen, men det har vi redan jobbat i kapp.

Vad gör du på fritiden?

Som företagare flyter arbete och fritid ihop. Jag tillbringar förstås tid med min familj och vi hittar på olika aktiviteter alltid när det är möjligt.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer