Pekka Pajuniemi - medlem i ledningsgrupp

Pekka Pajuniemi,  Pekka Pajuniemi Bothnia High 5
vd, Granlund Pohjanmaa Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är medlem i alliansens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för ledningen av alliansen och följer med alliansens arbetsmetoder och prestationsförmåga samt hur alliansens mål uppfylls. Vi stöder och uppmuntrar alliansorganisationen till goda resultat och har förbundit oss att följa alliansens principer.

Inom Granlund Pohjanmaa är det jag och Kari Rintamäki som ser till att våra resurser för det här projektet är tillräckliga. Ibland är jag också med och går igenom planeringslösningarna.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden? 

När projektet är avslutat borde vårt arbete synas i form av att vi har uppnått de mål som alliansen har godkänt utgående från den beställande partens, det vill säga sjukhusets och dess personalrepresentanters, målsättning för projektet. Kort sagt: vi bygger friska utrymmen och en trygg miljö, där det är trevligt att arbeta och uträtta ärenden.

Vi satsar på att beakta personalen och kunderna, så det kommer helt säkert att synas i slutresultatet. Vi vill säkerställa att vi hittar de bästa lösningarna och att byggnadens användare blir nöjda med de nya utrymmena.

Vi gör utrymmena så effektiva och flexibla som möjligt, så att de kan användas för många ändamål och stöder vårdprocesserna. Det här är ett avancerat projekt på många vis och det kommer att betjäna hela regionen.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Jag tycker om alliansmodellen och alliansarbetet, för det här är samarbete med stort S. Vi lyssnar på allas åsikter och hittar det bästa möjliga utförandet tillsammans. Vi utvecklar tillsammans och har förbundit oss att arbeta för projektets bästa. Alliansen är en utmärkt arbetsform för ett sjukhusprojekt.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Verkstäderna spelar en stor roll i vårt arbete, och det är något som inte förekommer i andra arbetsformer, åtminstone inte i samma utsträckning. Det är fler personer som är engagerade i planeringen. Vi är förberedda på att verkstäderna är tidskrävande. I ett så här stort projekt hjälper det oss att tackla utmaningarna, och det lönar sig att göra grundliga förberedelser.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag minns särskilt konkurrensutsättningen och anbudsfasen. Vi som gav anbud kunde visa vad vi kan åstadkomma genom att samarbeta aktivt och slå ihop vår starka kompetens.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag tycker det är fint och viktigt att man satsar på regionens sjukhus och på ändamålsenliga utrymmen. I den nya byggnaden kommer förutsättningarna för vårdarbetet att vara mycket goda. Vi kommer att få en modern och högklassig sjukhusbyggnad som har framtiden för sig.

Hur kopplar du av och vad gör du på fritiden?

På fritiden behöver man ta lite distans till arbetet och göra något helt annat. Jag tycker om friluftsliv, läsning och jakt.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer