Petri Alapelto - husteknikchef

Petri Alapelto, Petri Alapelto alliansen Bothnia High 5
regiondirektör, Are

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är husteknikchef inom Bothnia High 5. Min uppgift är att leda husteknikentreprenaden. Därtill styr jag planeringen mot kostnadseffektiva och lättinstallerade lösningar.

Husteknikentreprenaden för det nya H-huset omfattar VVS-, el-, kyl-, automations-, sprinkler- och rörpostsystem.

  • VVS = värme-, ventilations- och sanitetsteknik
  • Elsystem
  • Kylsystem
  • Byggnadsautomation
    Genom byggnadsautomation styrs VVS-, el- och kylsystemen automatiskt. Syftet med byggnadsautomation är att öka trivseln och säkerheten och minska energiförbrukningen.
  • Sprinklersystemet är ett automatiskt släckningssystem. 
  • Rörpost är ett system för att transportera bland annat prover inom sjukhuset.

Are är en underentreprenör till huvudentreprenören YIT. Vi var med redan under utvecklingsfasen, och i slutet av oktober skrev vi under ett avtal om genomförandefasen. H-huset och alliansen Bothnia High 5 sysselsätter oss på Are inte bara i Vasa och Österbotten, utan också i Södra och Mellersta Österbotten, på huvudkontoret i Vanda och vid behov även på andra orter.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

I den färdiga H-byggnaden kommer de hustekniska systemen att vara högklassigt och kostnadseffektivt byggda. Goda inomhusförhållanden har säkerställts genom högkvalitativ husteknik. De hustekniska systemens funktion har optimerats och automatiserats effektivt.

Vi tänker väldigt mycket på användarvänligheten och kundernas perspektiv. Vi vill hitta de bästa lösningarna för den här fastigheten och ser också till att lokalerna blir flexibla. Vårt arbete syns i form av en bra och välfungerande helhet.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Alliansen som arbetsform är bekant för mig sedan tidigare, för jag har varit med och gett anbud i flera projekt och startat två. Bothnia High 5 är ändå den första alliansen där jag får vara med från början till slut.

En fördel med alliansmodellen är att samarbetet mellan de olika parterna är intensivare och mer omfattande. Vi får stöd av varandra för att driva igenom gemensamma lösningar. Motsättningar förekommer på sin höjd i konstruktivt syfte. Vi har alla samma mål, och försöker tillsammans hitta metoder för att nå det önskade slutresultatet.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Det var ett mäktigt ögonblick när jag fick veta att vi hade valts till projektet och fick vara med i utvecklingsfasen. Minst lika bra minns jag också när vi undertecknade avtalet för genomförandefasen. Det var frågan om Ares näst största avtal någonsin, så det är mycket betydelsefullt för hela företaget.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas förstås att kunderna och personalen tycker att vi har gjort ett betydelsefullt arbete för H-huset. Vi gör ett gott arbete och genomför de mest välfungerande lösningarna enligt tidtabellen. Vårt mål är att ge kunderna och personalen den bästa kvaliteten i Finland. Det är inte bara tomma ord – det siktar vi verkligen på!

Vad gör du på fritiden och hur kopplar du av?

Jag spelar golf då och då och åker motorcykel när jag får tid över. En stor del av min fritid ägnar jag åt att renovera och bygga nytt på gården, i garaget eller på sommarstugan.