Petri Kontukoski - arkitektplanerare och medlem i alliansens ledningsgrupp

Petri KontukoskiPetri Kontukoski Bothnia High 5
arkitekt
vd
Arkkitehdit Kontukoski Oy

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag är projektets arkitektplanerare och medlem i alliansens ledningsgrupp, som är alliansens högsta beslutande organ. I ledningsgruppen ansvarar jag för frågor som gäller planeringen.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och slutanvändarna? 

Jag ansvarar främst för de lösningar som påverkar stadsbilden, såsom byggnadens utseende och gårdsplan. Jag ansvarar också för planeringen av vissa verksamhetsutrymmen. 

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Alliansarbetet innebär framför allt samarbete med alla parter i projektet. Till exempel kontakten med byggplatsen är intensivare och smidigare, när vi har arbetat tillsammans ända sedan projektet konkurrensutsattes.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

I alliansmodellen sammanflätas tidtabellerna för planeringen och byggandet, vilket minskar behovet av att planera saker på nytt. Vi väljer redan från början lösningar som fungerar i praktiken. Å andra sidan är tempot högt och tidtabellerna strama, vilket kräver att alla aktivt följer med vad de andra parterna i alliansen gör.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag ser H-huset som en hälsohamn med ett heltäckande utbud av social- och hälsovårdstjänster. Genom högklassig planering skapar alliansen en helhet som tillgodoser användarnas behov. Högklassighet innebär bland annat att planeringen utgår från alliansens gemensamma informationsmodell, vilket innebär att alla planerare har samma aktuella modell framför sig. H-huset kommer att vara ett landmärke för förstklassig sjukvård och bidra till regionens dragningskraft även på ett bredare plan.

Vilken bok läste du senast?

Hans Roslings Faktojen maailma – asiat ovat paremmin kuin luulet.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer