Petri Laitila - ansvarig arbetsledare på alliansens byggplats

Petri Laitila, Petri Laitila, YIT, Bothnia High 5
ansvarig arbetsledare på Bothnia High 5-alliansens byggplats 

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är ansvarig arbetsledare på H-husets byggplats och medlem i alliansens projektgrupp (APR). I praktiken ansvarar jag för byggarbetena i sin helhet. Till mina uppgifter hör till exempel att styra upp tidtabellen för byggplatsen, att följa med kostnaderna och ansvara för arbetssäkerheten, byggkvaliteten och kostnadseffektiviteten.

Jag ansvarar för att byggarbetet följer det beviljade bygglovet, regler och bestämmelser för byggande samt god byggsed. Jag är chef för YIT:s anställda på byggplatsen. För tillfället arbetar sammanlagt cirka 60–70 personer på vår byggplats. Som mest kommer antalet att ligga mellan 250 och 300 personer.

Som medlem i alliansens projektgrupp deltar jag också i arbetet i Big Room och bidrar till att planerna för H-huset håller hög kvalitet och är genomförbara även ur ett byggtekniskt perspektiv.

Vad innebär ditt arbete för kunderna? 

Vi bygger en fungerande, säker och frisk sjukhusbyggnad för kunderna och personalen. Vårt mål är att överlämna en felfri byggnad. Vi bygger högkvalitativt och är noggranna med fukt- och dammhanteringen i alla skeden av byggandet.

Vi uppför byggnaden inom ramarna för målpriset och överlämnar den inom den planerade tidtabellen.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Alliansen är ny arbetsform för mig. Vi planerar och bygger samtidigt, så det kräver ett lite annat tänkesätt än traditionella entreprenader. Jag har kommit med i projektalliansen senare och är redan nu övertygad om att det här är en lämplig modell för projekt av den här kalibern.

Samarbetet är extra viktigt i alliansen. Vi har gemensamma mål och arbetar tillsammans för att nå dem.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet? 

Under byggtiden försöker vi minimera de eventuella olägenheterna för sjukhusets kunder. Vi ser till att ambulanserna alltid kommer fram utan problem. Det viktigaste är att det är säkert och lätt att röra sig på området. Vi koordinerar och planerar långtradartrafiken och den övriga logistiken på byggplatsen mycket noga. Byggplats ligger mitt i sjukhusområdet, så helt obemärkt kan vi knappast fungera.

Vårt mål är att det nya H-huset ska vara en högklassig, frisk och säker byggnad. Det ska vara lätt för både kunder och medarbetare att komma hit.

Vad tänker du själv om det här projektet?

Det här är ett mycket betydelsefullt byggprojekt för regionen och det känns fint att få vara med i det. Det är väldigt intressant också rent yrkesmässigt, för det är ett mycket krävande projekt fullt av utmaningar.

Vad gör du på fritiden? 

Jag är en passionerad golfare. Vintertid när golfklubborna ligger i förrådet trivs jag på gymmet. I min ungdom tävlade jag på skidor, och efter en lång paus har jag hittat längdåkningen igen. All slags motion är bra motvikt till de hektiska arbetsdagarna.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer