Petri Luoma – chef för sjukhustekniken

PetriLuoma.pngPetri Luoma
Chef för sjukhustekniken
Österbottens välfärdsområde

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

I H-huset ansvarar min enhet för all teknik som berör kommunikation och säkerhet samt för den medicinska tekniken. Vi har planerat och valt ut system och produkter som gör att underhållet av H-huset fungerar optimalt. När huset står färdigt är det vi som tar ansvar för det här delområdet.

I alliansen har jag varit ledare och ordförande för ICT-gruppen (ICT = Information and Communication Technology). Gruppens uppgift är att förse huset med ett högklassigt och tillräckligt datatrafiknät och infrastruktur för framtiden. Vi har koordinerat sammankopplingen av olika system och medverkat i planeringen av en smart sjukhusbyggnad.

De ICT-system och ICT-lösningar som vi har planerat för H-huset stöder sjukhusets dagliga verksamhet. Systemen har integrerats i så stor utsträckning som möjligt och de kommunicerar mycket såväl med varandra som med hustekniken och patientvårdssystemen.

Vad innefattar ansvaret för medicintekniken?

I fortsättningen ansvarar vi för service och underhåll av medicintekniken. Till medicinsk teknik hör alla medicinsk tekniska produkter som används på sjukhuset, allt från enkla blodtrycksmätare till dialysapparater och anestesiapparater i operationssalarna. 

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

Vi hoppas att vårt arbete inte ska synas överhuvudtaget, för det betyder att allt är i sin ordning och apparaterna fungerar. Till våra kunder hör inte bara patienterna utan också personalen i H-huset. Vi hoppas att vårt arbete innebär att personalen kan arbeta tryggt och problemfritt och att systemen hjälper personalen att ge patienterna den bästa vården i Finland.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Alliansmodellen innebär öppet samarbete. Modellen avviker väldigt mycket från tidigare modeller. I alliansen finns många fördelar och också en del utmaningar, såsom hur man ska lyckas samla rätt parter vid samma bord samtidigt. På H-husets byggplats och inom projektet är det mycket på gång samtidigt på olika håll. Därför är det ytterst viktigt att se till att informationsgången fungerar och det kräver aktiva insatser.

Vad hoppas du invånarna i Österbottens välfärdsområde tänker om H-huset?

Jag hoppas förstås att den förväntade nyttan realiseras och att de som behöver tjänster och vård får det på ett smidigt sätt.

Vad kommer du att minnas bäst från det här projektet?

Projektet har varit väldigt stort, men också extremt lärorikt. Allra bäst kommer jag nog att minnas workshopparna, som hör till alliansarbetet. Där har vi verkligen fått se hur effektiva de i bästa fall kan vara. Inom projektet finns alltså särskilda workshopdagar, då representanter för alla parter samlas kring samma bord. När man sitter i samma rum som en person som man kan fråga av och förhandla med, framskrider arbetet snabbt.

Det har också varit fint att arbeta med olika branscher och lära känna många nya människor. Många av dem kommer jag säkert att kontakta senare i andra sammanhang.

Vad gör du på fritiden?

Jag nollställer mitt huvud under vattnet. Jag ägnar mig mycket åt grottdykning för jag njuter av den tysta tredimensionella miljön. Jag är också dykutbildare. Jag får alltså kontinuerligt repetera grunderna när jag lär ut och tränar dem med nybörjare. Jag spelar också undervattensrugby, som är en mycket fysisk gren som spelas helt och hållet under vattnet. Då man spelar måste man alltså särskilt komma upp till ytan för att andas.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer