Pia Hannus – servicechef

Pia Hannus
Servicechef
SOL Palvelut Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det?

Jag hör till arbetsledningen för städtjänsterna inom SOL Palvelut Oy. Jag organiserar arbetstagare till de olika delarna av H-huset, där städningen har nått olika skede (till exempel byggplatsstädning, underhållsstädning och slutstädning). Via koordineringen av arbetskraften, tidsplaneringen och arbetsledningsarbetet ser vi till att alla delar av H-huset är färdiga inför granskningarna.

Vår entreprenad började redan med städning av byggplatsbarackerna, innan byggandet av H-huset ens hade börjat. Arbetet intensifieras mot slutet och nu pågår städning i många olika delar av byggnaden samtidigt. Nu allra sist pågår slutskedena 1 och 2 av P1-städningen.

Vad innebär P1-städning och dess olika skeden?

Med P1-städningen hjälper vi till att nå målen för inomhusluften i sjukhusbyggnaden (Läs mera om P1-städningen). Det första skedet av P1-städningen går ut på att få utrymmena fria från damm. Dammhalten i huset ska vara tillräckligt låg och renhetsnivån tillräckligt god för till exempel olika slags funktionstest. Vid slutstädningen i det andra skedet handlar det om att finputsa utrymmena innan de tas i bruk, varefter de är inflyttningsklara för städningens del.

Också medarbetarna på byggplatsen bär ansvar för städningen, det ingår i deras yrkeskompetens och arbetarskydd. Ansvaret börjar när medarbetaren stiger in genom porten till P1-byggplatsen. Genom samarbete kan vi säkerställa dammfrihet och ordning under byggtiden, och att ingen får till exempel luftvägsproblem senare på grund av arbetsförhållandena.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunden?

När H-huset tas i bruk, är utrymmena säkra, rena och snygga. Materialen underhålls med rätt anvisningar, medel och redskap, varmed de kan användas en längre tid. Anvisningarna laddas upp i projektbanken, vilket användarna och medarbetarna har nytta av i fortsättningen vid användning och underhåll av fastigheten.

Hur märks alliansmodellen i ditt arbete? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Det är fint att man har utvecklat nya arbetsmodeller och bättre alternativ för byggarbetsplatser. I vanliga fall är det ju en som befaller och de andra lyder. I alliansen framhävs däremot samarbetets betydelse, och var och en sköter sin andel. Gänget måste vara samspelt. När man får det här att fungera är också slutresultatet gott!

Vad hoppas du invånarna tänker om H-huset?

H-huset samlar många tjänster på samma ställe, så det kommer säkert att betjäna invånarna väl. Det är också en väldigt fin byggnad, både som arbetsmiljö och med tanke på utsikten. När vårt städarbete småningom har kommit uppåt våning för våning har vi mötts av en fantastisk utsikt. Med tanke på vilka funktioner byggnaden kommer att inhysa är det fantastiskt med sådana här förhållanden och landskap.

Vad gör du på fritiden?

På fritiden är jag främst hemma med familjen. Jag tycker också om att läsa och gå ut med hunden. Mitt jobb är nu så omväxlande och mångsidigt att jag gärna tar det lugnt på min fritid.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer