Saara Kuorikoski - arkitektplanerare

Saara Kuorikoski Saara_Kuorikoski_BothniaHigh5_sv
arkitekt, Raami Arkkitehdit Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är med i alliansen som arkitektplanerare i en stor arkitektgrupp. Utöver projektteamet från vår egen byrå har vi ett nära samarbete med Arkkitehdit Kontukoski. I det stora projektteamet finns det många ansvarsområden inom arkitektplaneringen.

Jag har i huvudsak deltagit i planeringen av de funktionella lösningarna i samråd med användarna. Vårt mål är att skapa funktionella lokaler som kan användas effektivt och att planera en byggnad som är trevlig och trivsam för både kunderna och personalen. 

Under projektets gång preciseras byggnadens funktioner, anslutningar och tekniska lösningar i allt mindre delar som kräver planering och anpassning mellan alla parter i alliansen. 

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och slutanvändarna? 

H-huset är summan av många anpassningar. Vi beaktar både den tekniska och den estetiska biten, och förstås kostnaderna. Som arkitekter arbetar vi med dessa delområden för att uppnå det bästa slutresultatet för de kommande användarna i fråga om funktionalitet och användarvänlighet.

Jag har särskilt deltagit i olika faser av utrymmesplaneringen, planerat nya rumslösningar i samråd med användarna och tagit fram nya lösningar för färgsättning och material, vilket utgör en viktig del av den nya byggnaden.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Arbetet i alliansen är snabbt och interaktivt och kräver att man snabbt kastar sig in i olika situationer – man utvecklas när man utmanar sig själv på nya sätt.

Alliansen arbetar tillsammans under våra möten i Big Room varje vecka och där lär man känna de andra parterna bra.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?  

I en sådan här arbetsmiljö är det extra viktigt att kunna arbeta tillsammans. Man blir bekant med hela projektet och organisationen på ett helt annat sätt än vid traditionella entreprenader.

Tack vare gott samarbete och god kommunikation kan vi hitta nya effektiva arbetsmetoder.

Innovativt tänkande är en viktig del av alliansarbetet. Efter ett långt bollande av idéer märker man ändå ibland att den allra första enkla idén trots allt är den vettigaste lösningen. Det är ändå nyttigt att gå igenom olika alternativ och först därefter välja det bästa.

Berätta om något minnesvärt ögonblick i alliansen!

Verkstäderna i alliansen är roliga och det brukar höras – vi skrattar mycket i Big Room. Jag minns också en gång efter en gemensam verkstad när representanterna för sjukhusets personal konstaterade: ”Det känns som om vi verkligen har fått delta i planeringen.”

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet? 

Jag hoppas att byggnaden är lämplig för sitt ändamål och att den tillgodoser kundernas och personalens behov. H-huset blir sjukhusområdets nya huvudbyggnad och en synlig port när man kommer till staden, så jag hoppas att det tas väl emot både av lokalbefolkningen och av övriga. 

Vad gör du på fritiden? 

Jag håller på med kalligrafi och möbelrestaurering. Jag är också intresserad av akvarier och tycker om att vara på sommarstugan.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer